Lectoraten

Een belangrijke rol in het educatieprogramma is weggelegd voor de lectoraten. Dairy Campus en Van Hall Larenstein hebben vier gezamenlijke onderzoeksprogramma’s die elk door een lector worden geleid. Deze lectoraten leggen de verbinding tussen innovatief onderzoek, onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid en andere kennispartners. Hiermee wordt de kwaliteit van het onderwijs verbeterd en kan meer toegepast praktijkonderzoek en toegang tot bedrijven aan studenten worden geboden.

Binnen het lectoraat Dairy wordt aan de volgende vier onderzoekslijnen gewerkt die allen geleid worden door een lector of associate lector.

  • Sustainable Dairy Farming
  • Herd Management and Smart Dairy Farming
  • Cost-effective Dairy Farming
  • Dairy Value Chains

Met een groot internationaal netwerk binnen de sector en een schat aan kennis en ervaring brengen deze (associate) lectoren onderzoek en innovatie naar het volgende niveau.

Over de onderzoekslijnen en lectoren

Sustainable dairy farming

Binnen deze onderzoekslijn staat het Nederlandse programma van de ‘Duurzame
Zuivel Keten’ centraal. Onderzoek wordt uitgevoerd naar het verbeteren van de
maatschappelijke betrokkenheid, de verlenging van de levensduur van koeien, en
de verduurzaming van het gebruik van grasland.

Lector: Dr. Wiepk Voskamp-Harkema
Email: wiepk.voskamp@hvhl.nl
Telefoon: 058-2846484

Herd management and smart dairy farming

Onderzoek richt zich op het verbeteren van het dagelijks management van melkveehouders door gebruik te maken van ontwikkelingen in de ICT. Maatwerk leveren aan individuele koeien zorgt voor efficiëntie en een beter welzijn en gezondheid van de koeien. Gebruikswaarde van sensoren, omzetten van data naar acties en inpassing in de dagelijkse praktijk wordt onderzocht.

Lector: Dr. Ir. Kees Lokhorst
Email: kees.lokhorst@hvhl.nl
Telefoon: 0317-480592

Cost effective dairy farming

De economische rendabiliteit van melkveebedrijven in verschillende landen wordt onderzocht binnen deze onderzoekslijn. Opbouw van de kostprijs en de kosten die gepaard gaan met investeringen in duurzaamheidsaspecten geeft inzicht in het concurrentievermogen van de melkveebedrijven.

Lector: Dr. Molly Chen
Email: molly.chen@hvhl.nl
Telefoon: 058-2846427

Dairy value chains

Deze onderzoekslijn richt zich op het verbeteren van de positie van alle actoren in de productieketen. Onderzoek naar samenwerkingsvormen in diverse internationale living labs draagt bij aan meer inzicht in de positie van het melkveebedrijf en de kans voor toepassing van verschillende business modellen om waarde te creëren.

Associate Lector: Dr. Ir. Baars
Email: robert.baars@hvhl.nl
Telefoon: 026-3695592