Kennisloket: Klimaat Ontvangsttent (locatie 3). Daar verzamelen voor een bezoek aan de skybox van de Voedingsstal.

Klimaat

Klimaatverandering, een ver van mijn bed show?

Melkveebedrijven dragen bij aan klimaatverandering. Daarnaast worden melkveebedrijven in de toekomst mogelijk ook geraakt door een veranderd klimaat, zoals drogere zomers, hitte, en extremere neerslag. Over maatregelen voor het terugdringen van broeikasgasemissies is al veel bekend, maar het is de uitdaging om maatregelen te vinden die bij de verschillende bedrijfsvoeringen passen. En die niet ten koste gaan van andere ecologische en economische prestaties.

Over de bedreigingen en kansen van klimaatverandering weten we nog maar weinig, want klimaatverandering is een gegeven maar de richting is onbekend. In de toekomst gaan we op zoek naar maatregelen die melkveehouders kunnen nemen om emissies terug te dringen met als doel een klimaatneutraal melkveebedrijf realiseren?

Informatieve posters over Klimaat