Onderzoeksfaciliteiten

Met 550 melkkoeien, zes melkveestallen, trainings- en vergaderfaciliteiten en ruim 300 hectare land is Dairy Campus uniek in de wereld. De melkveestallen hebben allen een eigen functie. Wetenschap en praktijk gaan op Dairy Campus hand in hand. Vrijwel altijd vindt het onderzoek plaats in samenwerking met het bedrijfsleven.

De melkveestallen hebben een eigen onderzoeksfunctie respectievelijk voor:

 • Diervoeding en efficiĆ«nt voeren
 • Milieu
 • Mestbewerking
 • Gras en bodem
 • Beweidingssystemen
 • Jongvee opfok
 • Precisielandbouw en sensorgebruik
 • Huisvesting en stalvloeren
 • Duurzame fokkerij
 • Levensduur
 • Waterstromen op een melkveebedrijf