Onze geschiedenis

Dairy Campus kan beschouwd worden als het slotstuk van een ontwikkeling die in de jaren 50 van de vorige eeuw begon. Door de toenmalige standsorganisaties werden modelboerderijen ingericht die later omgebouwd werden tot zes regionale onderzoekscentra, Cranendonck, De Vlierd, Zegveld, Aver Heino, Waiboerhoeve en (Nij)Bosma Zathe. Begin 2000 zijn de toen nog functionerende proefbedrijven onder de hoede van Wageningen UR gekomen.

In 2008-2009 werd met alle partijen besloten om de genoemde centra te centraliseren op één locatie met als doel deze locatie op te waarderen. Eén nationaal kenniscentrum met meerdere functies rondom innovatie, onderzoek, educatie en praktijk voor de melkveehouderij en zuivelketen.

Waiboerhoeve in Lelystad is na de nieuwbouw van Dairy Campus gesloten. Alle faciliteiten zijn nu gecentreerd in Leeuwarden.
Waiboerhoeve in Lelystad is na de nieuwbouw van Dairy Campus gesloten. Alle faciliteiten zijn nu gecentreerd in Leeuwarden.

Het idee Dairy Campus was hiermee geboren. In 2011 viel de keuze voor de plek waar dat moest gebeuren, Leeuwarden waar de voormalige proefbedrijf Nij Bosma Zathe zat. Friesland wordt gezien als dé zuivelprovincie van Nederland. Er zitten veel bedrijven die agrarisch gericht zijn en in Leeuwarden, de hoofdstad, zitten onderwijsinstellingen als Van Hall Larenstein en Nordwin college die agrarisch gerichte opleidingen hebben. Ook de gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân deelden de ambities van een Dairy Campus. Er werd € 20 miljoen beschikbaar gesteld. Een derde daarvan zit in de infrastructuur en de rest zit in onderwijs, lectoraten en het innovatieprogramma.

Nieuwbouw Dairy Campus

Begin 2016 zat Dairy Campus nog op twee locaties, Dairy Campus Leeuwarden en de Waiboerhoeve in Lelystad. Na de nieuwbouw is alles gecentreerd op één locatie, Dairy Campus Leeuwarden.

Alles weten over de nieuwbouw in woord en beeld. Ga direct naar Nieuwbouw Dairy

Geschiedenis van Bosma Zathe

De geschiedenis van begint in mei 1944 in Ureterp waar het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek (CILO) te Wageningen het bedrijf Bosma Zathe pachtte om er onderzoek uit te voeren. Van mei 1956 tot mei 1972 was het bedrijf in handen van de Friese Christelijke Boeren en Tuinders Bond (CBTB). Daarna volgde een reorganisatie en werd Bosma Zathe een Regionaal Onderzoek Centrum (ROC). ROC Bosma Zathe is een samenwerkingsverband tussen de standsorganisaties van Friesland en Groningen. In 1995 werd er een fusie doorgevoerd en behoorde Bosma Zathe tot een landelijke Stichting Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR). De onderzoeken werden vanuit Lelystad gecoördineerd.

In het jaar 2000 is het proefbedrijf Bosma Zathe verhuisd van Ureterp naar Goutum (Leeuwarden) en werd de naam ‘Nij Bosma Zathe’, praktijkcentrum voor het noordelijke melkveehouderijgebied. Het jaar daarop behoorde Nij Bosma Zathe tot het Praktijkonderzoek Veehouderij, een zelfstandige eenheid binnen Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Het bedrijf bij Leeuwarden bestond uit twee bedrijfswoningen, een bedrijfsgebouw, ligboxenstal met plaats voor 184 dieren, een jongveestal met afkalfstal en een werktuigenberging.
In 2011 viel de keuze voor de plek waar dat moest gebeuren, Leeuwarden waar de voormalige proefbedrijf Nij Bosma Zathe zat.