Project

Next Level Animal Sciences: data en modellen

Binnen het innovatieprogramma Next Level Animal Sciences werken de dierwetenschappers van Wageningen University & Research samen met partners aan de (door)ontwikkeling van nieuwe onderzoeksmethoden en technologieën die van grote betekenis zullen zijn voor versnelde kennisontwikkeling en innovatie in het domein van de dierwetenschappen in het komende decennium.

Binnen de onderzoekslijn data en modellen van het Next Level Animal Sciences programma wordt onder meer via case studies, cursussen en netwerkvorming gewerkt aan het ontwikkelen en beschikbaar maken van actuele kennis op het gebied van analyse van zenderdata, mechanistisch modelleren, automatische patroonherkenning en complexe data analyse.

Onderdelen binnen de onderzoekslijn data en modellen zijn:

  • Geavanceerde analyse van data van gezonderde dieren

  • Case studies op het gebied van complexe data analyse van sensordata (onder meer van gehouden dieren in stalsystemen)

  • Case studies gedaan op het vlak van mechanistisch modelleren, onder meer voor de visserij en voor zeezoogdieren, gericht op het ontwikkelen van nieuwe softwaretools

  • Cursussen en netwerkopbouw om de nieuw ontwikkelde kennis en tools op het vlak van machine learning technieken en automatische patroonherkenning breed toegankelijk en beschikbaar te maken voor onderzoekers

Automatische detectie Mortellaro

Op Dairy Campus wordt aan de hand van sensoren en camera's continue data verzameld om de voortbeweging van de koe vast te leggen. Dit met als uiteindelijke doel om de koegezondheid te verbeteren. Met name de voeten van de koe vormen een belangrijk onderdeel in dit traject. Er wordt een systeem onderzocht dat met Mortellaro (klauwziekte) geïnfecteerde koeien automatisch en vroegtijdig detecteert. Hiermee kan een veehouder straks verspreiding van de ziekte tegengaan en zijn koeien beter verzorgen.

Het project rondom locomotie en de ziekte van Mortelaro is een samenwerking tussen het Innovatiefonds Dairy Campus, Next Level Animal Sciences en Noldus Information Technology.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan