Werken bij

Op Dairy Campus werken gepassioneerde dierverzorgers, ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten samen aan innovatieve projecten die bijdragen aan een gezonde en duurzame toekomst voor de zuivelketen. Het is een inspirerende werkomgeving waar wetenschap en praktijk hand in hand gaan en waar kennis wordt gedeeld en verspreid.

Met 550 melkkoeien, zes melkveestallen, trainings- en vergaderfaciliteiten en ruim 300 hectare land is Dairy Campus uniek in de wereld. De melkveestallen hebben allen een eigen functie. Belangrijke onderzoeksthema’s zijn diervoeding, jongvee opfok, levensduur, beweidingsystemen, milieu, mestbewerking, gras en bodem. De koeien zorgen op Dairy Campus niet alleen voor melk, maar vooral ook voor data en kennis.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Ik doe onderzoek naar intensieve beweiding als onderdeel van mijn 4-jarig promotieonderzoek bij de vakgroep Dierlijke Productiesystemen. Dit onderzoek maakt deel uit van het project Amazing Grazing waarbij ik in kaart breng hoe lang de mestflatten van de weidende koeien blijven liggen (/afbraaksnelheid) en wat daar het effect van is op beweidingsverliezen (/bosvorming/graslandbenutting).

Cindy Klootwijk MSc,
PhD candidate – Animal Production Systems Group
Wageningen University & Research