Kennisloket Water op de boerderij (locatie 13) Dairy Campus

Water

Water de transparante motor.

Breng water naar de woestijn en je kunt boeren. Dat klinkt erg simpel maar zo is het wel: eerste vereiste voor landbouw en veeteelt is de aanwezigheid van geschikt water. In Nederland is water over het algemeen niet de beperkende factor, wel zijn er uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit, wateroverlast en droogte.

Welke uitdagingen en kansen zijn er voor de melkveehouder op het gebied van water op een bedrijf.

  • Besparing van kosten door middel van waterbesparing en hergebruik van (afval)waterstromen.
  • Beperken van de impact van de melkveehouderij op de kwaliteit van het oppervlaktewater (afspoeling mest, voerresten en perssappen), door het gescheiden opvangen van de deelstromen en al dan niet na zuivering te lozen of te gebruiken op het boerenbedrijf.
  • Verbeteren van de drinkwaterkwaliteit. Met een verbeterde drinkwaterkwaliteit kunnen mogelijk gezondheidsvoordelen behaald worden.
  • De melkveehouder als lokale waterbeheerder: denk bijvoorbeeld aan decentrale waterzuivering, waterberging en waterkwaliteitsbeheer.

Informatieve posters over water