11. Vijvers voor waterzuivering

Het vuil water van het ontvangstgebouw en de kantoorruimten van Dairy Campus wordt op natuurlijke wijze gezuiverd door een helofytenfilter (‘rietfilter’). De werking van het zuiveringssysteem is gebaseerd op oeverplanten en een filtersubstraat. Het is daarmee een duurzaam alternatief voor een rioolaansluiting en een eerste stap richting een waterneutraal melkveebedrijf.

Werking helofytenfilter

Het helofytenfilter is kort gezegd een plantenfilter opgebouwd uit rietplanten, lagen zand, grint en schelpen, waar het vervuilde water langzaam door naar beneden zakt. Bovenop het filter groeien moerasplanten (helofyten). De wortels van deze planten nemen een groot deel van de zuivering voor hun rekening.

Voordat het afvalwater over het helofytenfilter wordt verdeeld, wordt het voorbezonken in een sedimentatieput, of septictank. Vanuit deze put stroomt het afvalwater in de pompput, waar een pomp het door het verdeelleidingsysteem over het helofytenfilter pompt.

Onderin het helofytenfilter zorgt een drainagesysteem voor de afvoer van het gezuiverde water naar een controleput en wordt het geloosd in een sloot. Ook kan het gezuiverde water geïnfiltreerd worden in de bodem of worden hergebruikt.