Organisatie en partners

Het netwerk Dairy Campus is cruciaal. Hiermee maken we verbinding met de omgeving: de maatschappij, overheid, wetenschap, bedrijfsleven, ngo’s én melkveehouders. Dit gebeurt onder de vlag ‘Finding solutions together’. De kennis die we hier met elkaar opdoen, delen we ook met elkaar.

Een aantal bedrijven, onderzoek-, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en belangenorganisaties maakt deel uit van het netwerk van Dairy Campus. Met hen werken we samen aan de verdere ontwikkeling van een duurzame melkveehouderij. We doen gezamenlijk onderzoek naar actuele ontwikkelingen in de sector. 

Dairy Campus werkt op dit moment samen met: 

Op het gebied van kennisdelen en educatie werken we samen met: 

  Het team Dairy Campus bestaat uit circa 15 fte, verdeeld over de boerderij en front office. Het boerderijteam heeft medewerkers die zowel assisteren in de uitvoering van onderzoeksprojecten als ook een rol hebben in de dagelijkse werkzaamheden rondom diermanagement en landgebruik. Het overgrote deel van de landwerkzaamheden wordt uitbesteed aan een loonwerker. Ook is er een bedrijfsleider en assistent-bedrijfsleider. 

  De Front-office heeft twee projectcoördinatoren in dienst, een communicatieprofessional, kennismakelaar, een datamanager en een operationeel manager voor de faciliteiten en een manager Innovation /business developer / programmaleider SNN Dairy Campus. Er lopen hier geen eigen onderzoekers, trainers of docenten rond. 

  Stuurgroep 

  Huidige Stuurgroep (achtergrond en rol)  

  Dairy Campus is juridisch en financieel onderdeel van Wageningen Livestock Research. Daarnaast is Dairy Campus een netwerkorganisatie die het Dairy Campus project uitvoert (SNN project R001 Dairy Campus).  

  De Stuurgroep bewaakt vooral de voortgang van en het realiseren van de doelstellingen van het project Dairy Campus zoals die omschreven zijn in de afgegeven beschikkingen (Regio, SNN en LNV (praktijkleervoorzieningen infra)). De stuurgroep heeft daarnaast een rol in het formeel goedkeuren van de Innovatieprojecten en het aanpassen/accorderen van de lectoraatsprogramma's en andere onderdelen van het Educatieprogramma. De stuurgroep is daarmee in feite vooral verbonden aan het project.  

  Leden Stuurgroep 

  De leden van de Stuurgroep zijn voor een deel uitvoerende organisaties van het programma Dairy Campus, WLR en VHL als uitvoerders, WR en LTO vanuit de achtergrond met melkveefonds als medefinancier van diverse projecten en gemeente en provincie via hun bijdrage ingebracht in fase 1 en specifiek de infrastructuur. De huidige stuurgroep is in de afgelopen jaren uitgebreid en functioneert in feite als een Raad van Advies voor het project Dairy Campus.