Missie & visie

Missie:

‘Inspireren van de melkketen van morgen’ 

Onze missie is om vanuit een zelfbewuste pionierspositie met concrete inzichten, adviezen en tools, bij te dragen aan een toekomstgerichte melkveehouderij. Hierbij nemen wij de SDG’s 6, 12, 13, 14 en 15 in acht. Dit doen we door kundig en objectief onderzoek uit te voeren en conclusies, adviezen en inzichten te delen en te demonstreren.

Onze rol is om onze opdrachtgevers te helpen de juiste keuzes te maken tijdens de uitdagende transitie van theorie naar uitvoering binnen innovatie en kennisontwikkeling. Wij zorgen voor het juist kunnen overbrengen van de koppeling van tekentafel naar praktijk.  
Dairy Campus dient hiermee de ontwikkeling van de melkketen van morgen. 

Hiervoor staat onze innovatieve centrum met 500 data producerende melkkoeien, 6 onderzoeksstallen, 300 hectare grond en trainingsfaciliteiten ter beschikking. De goede verbinding binnen de keten, het ruime netwerk aan hoogwaardige onderzoekers en de nauwe relatie met onderwijs en bedrijven van Dairy Campus dragen hier sterk aan bij. 

Visie: 

‘Dairy Campus vestigen als koersbepalend kenniscentrum met een brede verankering in de agrarische sector’ 

Dairy Campus is een verbindend middelpunt. Hier worden afstanden in de sector overbrugd, belangen samengebracht en krachten gebundeld.  
 
Dairy Campus heeft tevens een vliegwielfunctie. Er ontstaan hechte netwerken, die ook de samenwerking tussen de betrokken organisaties en studenten/scholieren op aangrenzende gebieden en op verschillende niveaus ten goede komt. 

We zijn uitstekend in staat om inzichtelijk te maken we op Dairy Campus doen. Het gonst hier van de activiteiten op het gebied van onderzoek, onderwijs, educatie, (wetenschappelijke) bijeenkomsten, demonstraties en excursies. 

We tonen hoe kleurrijk en divers het hier is door middel van proeftuinen en events op locatie maar ook door verbindingen aan te gaan met bestaande trekpleisters en organisaties. Elke bezoeker verlaat het terrein vol kennis over wat er hier gebeurt en met inspiratie over wat er mogelijk is. 

Motieven  

Dairy Campus inspireert de zuivelketen. Door deze functie is de relatie met de burgers sturend want uiteindelijk komen de producten, zoals kaas en melk, bij de consument op het bord terecht.

De rol van de consument is het laatste decennium sterker geworden. Men stelt hogere eisen. Hierdoor is de interactie met de omgeving nóg belangrijker geworden. 

Welke eisen stelt de maatschappij?  

De productie van zuivel moet 1. natuur inclusief, het moet 2. voldoen aan de gestelde duurzaamheidsdoelen van de VN (SDG’s) en 3. op een circulaire wijze tot stand komen.  
Voor Dairy Campus zijn dit drie leidende gedachten die telkens terugkeren in onze denk- en werkwijze.  

Horizon2030 incl proces .jpg

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan