Netwerk Dairy Campus

Wij hebben naast onderzoeksfaciliteiten ook een uitgebreid netwerk in de (inter)nationale zuivelketen en expertise, kennis en ervaring op het gebied van projectbegeleiding, educatie en (innovatie)fondsen.

We beschikken over professionele projectbegeleiding, lectoren en expertise die een bijdrage leveren aan innovatietrajecten binnen de zuivelketen. Een van deze trajecten is topsectoren. Binnen dit topsectorbeleid vanuit het ministerie van LNV en EZ werken we aan relevante vraagstukken rondom klimaat neutrale landbouw en voedselproductie, kringlooplandbouw en meer. Dit doen we in nauwe samenwerking met sector, bedrijfsleven, overheden, onderwijs en universiteiten, waaronder natuurlijk Wageningen University en Research. Verder trekken we met collega‚Äôs van kennisinstellingen ook op in landelijke of EU calls.   

Daarnaast beschikken wij op Dairy Campus over een eigen innovatieprogramma met bijbehorend innovatiefonds.