Project

Biomarkers voor pensgezondheid

Om bij melkvee in te spelen op de genetische aanleg voor melkproductie, is de rantsoensamenstelling aan het begin van de lactatie gericht op een zo hoog mogelijke opname van nutriënten

Dat gebeurt vooral door snel verteerbare rantsoencomponenten te voeren. Echter, de reactie op dit voerregime verschilt per koe, waardoor er in sommige gevallen klinische of subklinische verteringsstoornissen ontstaan. Dit project ‘Biomarkers voor pensgezondheid’ heeft tot doel indicatoren in de melk te vinden, die als feedback instrument voor het rantsoenmanagement gebruikt kunnen worden.

Publicatie

Producten