Project

Het potentiële gebruik van gefermenteerd zeewier in duurzame melkveerantsoenen

De melkveehouderij staat voor grote uitdagingen. Enerzijds wordt druk gelegd op de eiwitvoorziening, om zowel de import van (soja-) eiwit te verlagen alsook de eiwitverliezen in de vorm van ammoniak te voorkomen. Tegelijkertijd liggen er ook grote uitdagingen op het gebied van de klimaatdoelstellingen. Gefermenteerd zeewier met raapzaadschroot kan mogelijk een bijdrage leveren op al deze thema’s.

Het zeewier is een product rijk aan bioactieve componenten geteeld in de ons omliggende (zee)gebieden. Vers zeewier is niet lang houdbaar, maar door fermentatie kan het goed geconserveerd worden. In de fabriek van European Protein  wordt zeewier samen met lokaal gegroeid  raapzaadschroot gefermenteerd en gedroogd en ontstaat een eiwitrijk product met behoud van de bioactieve stoffen uit zeewier die een effect kunnen hebben op de pens fermentatie.

Doel

Gefermenteerd zeewier met raapzaadschroot kan als lokaal geteelde bron mogelijk een bijdrage leveren aan een vermindering van de klimaatimpact of een positieve bijdrage leveren aan diergezondheid.

Wat onderzoeken we?


Het effect van gefermenteerd zeewier met raapzaadschroot in melkveerantsoenen wordt geëvalueerd. Hierbij wordt gekeken naar verschillende kenmerken: is het smakelijk (voeropname), is de eiwitkwaliteit voldoende (voor een goede eiwitefficiëntie) en zijn de bioactieve stoffen in zeewier ook na fermentatie in staat de pens fermentatie te beïnvloeden en daarmee de enterische methaanuitstoot te verlagen.

Hoe onderzoeken we?

Een deel van het op raapzaadschroot gebaseerde rantsoen wordt uitgewisseld met het gefermenteerde zeewier en raapzaadschroot product. Daarbij meten we allerlei kenmerken, zoals bijvoorbeeld de voeropname, melkgift, melksamenstelling als ook de methaan uitstoot. Hieruit kunnen we opmaken wat de effecten van het gefermenteerde product is op de koe. Door dit concept door te ontwikkelen kan de melkveehouderij met gefermenteerd zeewier potentieel zowel haar soja-import verlagen als haar methaanuitstoot verminderen en daarbij een minder sterke impact hebben op haar omgeving. Dit draagt bij aan een duurzame en toekomstbestendige veehouderij.

 

Achtergrond

Methaan (CH4) is een broeikasgas dat wordt gevormd in de pens van een koe tijdens de fermentatie van het voer en heeft een tot 28-32x sterker broeikaseffect dan koolstofdioxide (CO2). De melkveehouderij wereldwijd stoot ongeveer 30% van de totale hoeveelheid aan broeikasgassen uit van de totale veehouderij, 44% hiervan bestaat uit de uitstoot van CH4.

Zeewier kan als lokaal geteelde bron mogelijk een bijdrage leveren aan een vermindering van de klimaatimpact of een positieve bijdrage leveren aan diergezondheid. Een nadeel van vers zeewier is dat het niet lang houdbaar is, en drogen kost relatief veel energie. Een mogelijk alternatief voor drogen is conservering via fermentatie.


Het unieke EP199 product, een samenstelling van gefermenteerd raapzaadschroot en zeewier, laat in voorgaande experimenten en praktijktesten veelbelovende resultaten zien in het verbeteren van de (darm) gezondheid van zeugen en biggen. In eerdere laboratorium testen blijkt dat gefermenteerd zeewier de potentie heeft om de methaanproductie te verlagen Voor melkvee kan mogelijk vergelijkbare positieve effecten geboekt worden op de pens fermentatie, waardoor er mogelijk een bijdrage geleverd kan worden aan de vermindering van de enterische methaan uitstoot en een verbetering van de algehele gezondheid van de koe. Dit draagt direct bij aan een toekomstig duurzame veehouderij, zowel door verlaging van de broeikasgas uitstoot als ook een verbetering van de diergezondheid.