Project

Zeewier in een gezonde melkveehouderij

Een gezonde melkveehouderij komt voort uit verschillende met elkaar samenhangende doelen: diergezondheid, economische gezondheid en duurzaamheid. Dit project verenigt deze doelen en onderzoekt de baten van zeewier als voedingssupplement in de melkveehouderij.

Het project draagt bij aan de toekomstbestendigheid van twee agro-sectoren: de melkveehouderij en de zeewiersector. De één is nauw verbonden met Nederlandse tradities, de ander heeft de potentie om de Nederlandse sector van de toekomst te worden. Het verbinden van deze sectoren heeft veel potentieel om positieve synergie te creëren voor economie, klimaat en landbouw.

Melkvee

Als samenwerkingsverband brengen wij de kennis, netwerk en vaardigheden bij elkaar om antwoord te kunnen geven op de vraag wat de praktische toepasbaarheid is van Nederlands zeewier als voedingssupplement voor melkvee. De directe onderzoeksdoelen zijn methaanemissie reductie door het voeren van zeewiersupplement aan melkvee met behoud of verbetering van de resource use efficiency en melkproductie. Indirecte doel is het verkennen van een toekomstige rol van zeewier als regionale eiwitbron in de melkveehouderij. Zeewier bevat van nature vele mineralen en sporenelementen en bevat daarnaast gemiddeld 14-16% hoogwaardig eiwit. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat bepaalde soorten zeewier een remmend effect kunnen hebben op de vorming van methaan (een broeikasgas) tijdens de vertering van voer in het maagdarmkanaal.

Van brede verkenning naar praktijk

Als eerste stap vindt een literatuuronderzoek en analyse plaats van de bestaande databases van wiersoorten, hun samenstelling en inhoudsstoffen. Potentiële wieren worden ook beoordeeld op kweekbaarheid en toepasbaarheid. De meest perspectiefvolle wieren voor melkvee worden in het laboratorium verder onderzocht op chemische samenstelling. Vervolgens worden de geselecteerde wieren (circa 10 stuks) in vitro gescreend op effecten op het fermentatieproces en de methaanvorming in de voormagen van de koe. Het resultaat is een ranking van zeewiersoorten m.b.t. hun effect op methaanreductie. Aan de hand van de uitkomsten van het laboratoriumonderzoek worden drie wieren geselecteerd voor een voederproef met melkkoeien. Deze proef wordt uitgevoerd op Dairy Campus. Onderzocht wordt welk effect een lage dosering van zeewier in het voer heeft op voeropname, melkproductie en methaanemissie.

Achtergrondinformatie

Nieuws

Producten

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan