FACT

Dairy Processing is recent toegevoegd aan het speelveld van Dairy Campus. Hiervoor werken we nauw samen met het Food Application Centre van een van onze partners Van Hall Larenstein.

Binnen het FACT werken we aan nieuwe innovatieve foodconcepten binnen de zuivelketen. Hierbij gaan we uit van het gehele traject van ‘gras tot glas’. Als Dairy Campus werken we bijvoorbeeld samen met de studenten van de Hogeschool en bedrijfsleven aan innovatieve onderzoeken en concepten, zoals

  • het indikken van melk
  • het ontwikkelen van verschillende melkstromen
  • onderzoek naar nieuwe producten en recepten
  • consumentenonderzoek

Dairy Campus stelt zijn melk, faciliteiten, data en kennis beschikbaar voor het onderzoek en het ontwikkelen van deze innovaties. Zo kunnen wij verschillende melkstromen in het onderzoek aanbieden, doordat we beschikken over een dubbel melkcircuit. Daarnaast kunnen wij experimenteren met voeding door een deel van onze veestapel speciale rantsoenen aan te bieden met bijvoorbeeld kruidenrijk gras. Door deze melk apart te verwerken ontstaan specifieke melkstromen. Deze verwerking vindt plaats in de Voedingsmiddelen Technologie Hal van het Van Hall Larenstein. Deze Hal bevat verschillende units met betrekking tot procestechnologie voor het bereiden voedsel.

Samenwerking binnen het FACT maakt het mogelijk om in de toekomst meer onderzoek te doen naar het produceren en afzetten van hoogwaardig en duurzaam voedsel binnen de zuivelketen.

HVHL_LOGO_CMYK_2021.jpg

Wat is FACT?

Het Food Application Centre for Technology (FACT) is een volledig ingerichte onderzoeksfaciliteit waarin bedrijven, kennisinstellingen en bedrijfsleven experimenten uit kunnen (laten) voeren. Het is een proeftuin op het gebied van voedingsmiddelentechnologie. Hier kunnen nieuwe product- en procesconcepten worden ontwikkeld in een nauwe samenwerking tussen (mkb-)bedrijven en kennisinstellingen.

Daarnaast beidt het FACT biedt mogelijkheden voor praktijkgericht onderwijs en onderzoek. Het is een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en draagt bij aan meer en beter opgeleide jonge professionals. Ze faciliteren onderzoek voor het bedrijfsleven en stimuleren de ontwikkeling van start-ups.

Het FACT is mede tot stand gekomen met financiële steun van de Provincie Fryslân. Het FACT draagt bij aan de provinciale doelstellingen van stimuleren ondernemerschap, behoud en uitbreiding werkgelegenheid en stimuleren/aanjagen van natuurinclusieve en korte productie- en afzetketens. Zuivel is daarbij een zeer belangrijk speerpunt.

Relevante projecten