Stage- en afstudeeropdrachten

Praktijkervaring is voor veel studenten een waardevol onderdeel van hun studie. Ook voor Dairy Campus is onderwijs en praktijkleren van groot belang. We willen studenten en bedrijfsleven actief betrekken bij innovatieve activiteiten en een kweekvijver zijn voor jong talent. Studenten kunnen hier stagelopen of hun afstudeer- of promotieonderzoek uitvoeren. We hebben regelmatig ruimte voor MBO, HBO en WO studenten.

Op Dairy Campus meedraaien of een onderzoek uitvoeren is voor alle studenten een prachtige een leerzame ervaring.  
Wil jij deze ervaring ook? Geef dan in een korte persoonlijke omschrijving je opleiding, doelstelling, belangstelling en plan aan en mail dit naar info@dairycampus.nl. Ook voor vragen kun je naar dit adres mailen. 

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan