Nieuws

Betrouwbaarheid fokwaarde op voeropname fors toegenomen

Gepubliceerd op
14 mei 2019

Melkveehouders hebben belang bij een hoge voerefficiëntie. In het project 'Fokken op voeropname’ is hier 3 jaar onderzoek naar gedaan. Dit heeft geleid tot een gemiddelde toename van betrouwbaarheid van de genomische fokwaarden voor voeropname van 18% (2014) naar 62% (2018). Als we daar ook de informatie van de voorspellers aan toevoegen dan zien we een toename in betrouwbaarheid van maximaal 60% (2014) naar maximaal 92% (2018).

Het doel van het project was de betrouwbaarheid van de fokwaarde voeropname te verhogen, door het combineren van data over voeropname, genotypes en voorspellers, op basis van melkproductie en lichaamsgewicht. Melkveehouders hebben belang bij een zo hoog mogelijke melkproductie bij een zo laag mogelijke voeropname. Het is dus belangrijk dat de koeien hun voer zo efficiënt mogelijk omzetten in melk. Dit heeft zowel een positief effect op zowel de het economische rendement als op het milieu. Minder voeropname betekent minder aanvoer van voer en minder uitstoot van broeikasgassen.

De voeropname bij een koe wordt grotendeels bepaald door de energiebehoefte voor melkproductie (melk, vet en eiwit) en voor onderhoud (lichaamsgewicht). Daarnaast spelen verschillen in activiteit en vertering van voer een rol. De productie van melk, vet en eiwit en lichaamsgewicht zijn belangrijke voorspellers voor de voeropname van een koe. Omdat we niet van alle koeien in Nederland voeropname gegevens hebben, is het analyseren van voorspellers belangrijk omdat de prestaties van de voorspellers wel van vrijwel alle koeien in Nederland bekend zijn.

Betrouwbaarheid groeit nog verder

In 2018 zijn er gegevens van zo’n 5500 koeien verwerkt. Deze gegevens zijn verzameld op de Dairy Campus en op de bedrijven van Trouw Nutrition, De Schothorst, ILVO en AVEVE. Maar om de betrouwbaarheid te vergroten zullen er op deze bedrijven de komende jaren nog meer gegevens verzameld worden. Deze informatie zal de betrouwbaarheid van de genomische voeropnamefokwaarde verder doen stijgen. Nu blijkt dat koeien onderling grote verschillen vertonen. De voerconversie op bedrijf kan variëren van 1,2 kilo melk tot 1,9 kilo melk per kilo droge stof.

Fokwaarde voeropname is nu beschikbaar

De fokwaarde voeropname is beschikbaar voor alle stieren met dochters in Nederland en Vlaanderen. De fokwaarde is door CRV geïntegreerd in de Better Life Efficiëntie index waardoor veehouders stieren kunnen selecteren wiens dochters hun voer beter benutten. Tevens vormt de fokwaarde voor voeropname de basis voor een fokwaarde Besparing VoerKosten voor onderhoud (BVK), die onderdeel uitmaakt van de NVI, de index waarop stieren in Nederland en Vlaanderen worden gerankt.

Meer informatie

Lees hier de complete samenvatting van de resultaten uit het project 'Fokken op voeropname van melkvee'.