Nieuws

Beweiding van kruidenrijke graspercelen

Gepubliceerd op
9 september 2019

Op Dairy Campus heeft afgelopen zomer een beweidingspraktijkproef plaatsgevonden, waarin pinken mochten kiezen tussen een kruidenrijk grasmengsel en Engels raaigras. Deze beweidingspraktijkproef die is uitgevoerd in opdracht van Barenbrug heeft als doel het kwantificeren van opbrengst en opname van voederkruiden ten opzichte van 100% Engels raaigras bij beweiding.

"De vraag naar kruidenrijke grasmengsels is op dit moment enorm", zegt Suzan Nicolasen, Development & Innovations Manager bij Barenburg. De belangstelling voor meer biodiversiteit door consument en zuivel ligt hier zeker aan ten grondslag.

Voederwaarde op peil houden

Sinds 2014 heeft Barenbrug al verschillende mengsels getest op hun eigen proefstations in Wolfheze (zand) en Homoet (klei). "Ons uitgangspunt was steeds om te zoeken naar een mengsel waarbij de opbrengst en voederwaarde op peil blijft. Het mengsel NutriHerb kwam hier het best uit’’, merkt Nicolasen op. De proeven op de eigen velden gingen niet verder dan het bepalen van de opbrengsten en de voederwaarde. Uit de praktijk kreeg Barenbrug veel vragen of de koeien het mengsel wel goed willen eten. "Dit was voor ons de aanleiding om dit te toetsen in een onafhankelijk praktijkonderzoek op Dairy Campus", zegt Nicolasen. In deze praktijkproef is gekeken naar verschillende opbrengsten, voorkeur van één van de twee mengsels en hoe de percelen zich bij beweiden.

Resultaten analyseren

In het najaar van 2018 is het perceel met het kruidenrijke grasmengsel ingezaaid. Het mengsel is gebaseerd op voederkruiden. Er is niet gekozen voor een mengsel dat een mooi divers en kleurrijk perceel oplevert, maar juist een grasmengsel dat voldoende opbrengst en voederwaarde oplevert. Dit levert meerwaarde op voor boer, burger, bodem en de koe. De resultaten van het proefperceel zijn nu verzameld. De pinken hebben van mei tot en met eind augustus deelgenomen aan de proef waarin ze de keuze hadden uit kruidenrijk gras en Engels raaigras. Tijdens de proef zijn op verschillende momenten de opbrengst en droge stof bepaald en is op video het weiden van het vee vastgelegd. Deze bevindingen worden op dit moment verder uitgewerkt en zullen later in dit jaar gepresenteerd worden.