Nieuws

Dairy Campus start onderzoek naar effect van methaanremmer in rantsoen

Gepubliceerd op
21 oktober 2019

Op Dairy Campus in Leeuwarden start in het najaar een proef met het toevoegen van een methaanremmer van DSM aan het rantsoen. Deze proef heeft als doel om gericht informatie te verzamelen met Nederlandse rantsoenen in een praktijksetting die aansluit op de methodiek methaanemissie in de KringloopWijzer.

Het onderzoek in de stallen op Dairy Campus start begin november en loopt tot februari 2020. Koeien krijgen dan een rantsoen voorgeschoteld waaraan een methaanremmer is toegevoegd. Deze methaanremmer wordt in verschillende doseringen toegevoegd aan rantsoenen die verschillen in verhoudingen gras- en maïskuil. Sanne van Gastelen, Jan Dijkstra en André Bannink, onderzoekers bij Wageningen University & Research, begeleiden de proef. 

Opzet proef met methaanremmer

"Met deze proef proberen we in beeld te krijgen wat het verband is tussen de verschillende rantsoenen en de doseringen van deze methaanremmer op de reductie van de emissie van methaan’’, zegt Bannink.

"We voegen ruim 1 gram per dag van de methaanremmer toe aan het rantsoen van een melkkoe. Dit is ruwweg een kwart van een theelepel. Dit kan de uitstoot van methaan met 20 tot 30 procent verlagen’’, legt Bannink uit. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat de werking van de methaanremmer bij langdurig voeren in stand blijft.

DSM neemt het initiatief om verdere ondersteunende informatie te verzamelen onder Nederlandse praktijkomstandigheden, ter voorbereiding van introductie in de markt en van een aanvraag voor opname in de KringloopWijzer. Het initiatief stemmen zij af met een consortium bestaande uit overige spelers in de Nederlandse zuivelketen.

Verwachte resultaten in 2020

Naar verwachtingen zullen in de loop van 2020 de resultaten beschikbaar komen. Deze resultaten kunnen dan gebruikt worden voor een aanvraag voor opname van de methaanremmer in de KringloopWijzer, en een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuwe economische modellen. De verwachte opgedane kennis is echter interessant voor alle melkveehouders in Europa en geeft de mogelijkheid aan om met deze methaanremmer samen tot een CO2 neutralere zuivelproductie te komen.