Nieuws

Digitale weide- en maaiplanning moet nog eenvoudiger

Gepubliceerd op
18 januari 2019

Via ‘Grip op Gras’ en Akkerweb stelt project Amazing Grazing de Feedwedge en het maaivenster beschikbaar. Zo kunnen melkveehouders die omweiden kosteloos aan de gang met het plannen van weiden en maaien aan de hand van het actuele en verwachte grasaanbod. Dit nieuws meldt het vakblad "Elite".

Online grasvoorraad in beeld
Online grasvoorraad in beeld

In dit artikel is WUR-onderzoekster Marcia Stienezen geïnterviewd en beantwoordt ze enkele vragen over de ervaringen met de systemen tot nog toe.

Ze vertelt onder andere wat over de de mogelijke aanpassingen van de tool en ontwikkelingen binnen het project de komende periode.

''Naast het ontwikkelen van tools om het grasaanbod met standweiden en omweiden te ondersteunen, wordt er ook gewerkt aan een model dat de grasopname kan inschatten, een model dat de grasgroei kan voorspellen en aan het meten van het grasaanbod met drones. Zodra de modellen beschikbaar zijn, kunnen deze worden ingebouwd in ‘Grip op Gras’. Voor standweiden wordt momenteel aan een ander type tool gewerkt. Zodra deze voldoende stabiel is, wordt deze ook opgenomen in ‘Grip op Gras’. De tool blijft in ieder geval gratis beschikbaar op Akkerweb zo lang Amazing Grazing loopt. Alle rekenregels komen vrij beschikbaar, we hopen dat het bedrijfsleven de kennis wil gebruiken om gebruiksvriendelijkere tools te maken en te koppelen met voermanagementprogramma’s of graslandgebruikskalenders. Dan krijgt het systeem pas echt waarde'', zegt Stienezen.

Het hele interview is te lezen op de website van vakblad Elite: Digitale weide- en maaiplanning moet makkelijker. Of ga naar de website van Akkerweb en experimenteer met de tools in Grip op Gras.