Eiwitgehalte volgen en sturen

Wekelijks zie je in mijn meetnet de gehaltes in het weidegras. Wat dit voorjaar opvalt is hoog suiker en relatief laag eiwit. Het gehalte Ruw Eiwit op weidepercelen belandde vorige week met gemiddeld 176 gram per kilogram drogestof op een erg laag niveau. Deze week is het weer sterk gestegen, naar gemiddeld 225 gram! Het eiwitgehalte in weidegras kan sterk schommelen en omwille van een goed rantsoen moet je het dus goed in de gaten houden.

Lees hier alle tips en de blog van 20 mei 2016 van de Weideman: Eiwitgehalte volgen en sturen