Nieuws

Factsheet over weidegang en draagkracht

Gepubliceerd op
17 maart 2021

Gedurende drie jaar is onderzoek verricht naar de relatie tussen weidegang en draagkracht van de graszode bij verschillende beweidingssystemen. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in een factsheet welke we graag nogmaals onder de aandacht brengen.

Gedurende de jaren 2016, 2017 en 2018 is in beweidingsonderzoek de draagkracht vijf keer per jaar gemeten. De resultaten laten een direct verband zien tussen draagkracht en de zodedichtheid: een hogere zodedichtheid resulteert in een betere draagkracht. Denk bij het kiezen van een beweidingssysteem ook aan de gevolgen voor de draagkracht van de graszode. Dat is een belangrijke factor naast aspecten als grasproductie en -benutting, arbeid en verkaveling.

Factsheet Ruwvoer & Bodem: Weidegang en draagkracht