Nieuws

Geld voor opleiden gekwalificeerd personeel

Gepubliceerd op
13 maart 2014

De zuivelindustrie en techniekopleidingen in de zuivelsector krijgen de komende tijd volop kansen. De provincie Fryslân stelt 1,3 miljoen euro beschikbaar aan de sector om gekwalificeerd personeel op te leiden voor alle nieuwe zuivelfabrieken in Fryslân en daarbuiten.

Het bedrag is bestemd voor Dairy Chain, een keten van samenwerkende partijen binnen het onderwijs, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. Gedeputeerde Kramer bood vrijdag 7 maart de cheque aan op Hogeschool VHL.

Wendy Zuidema - Haans van Hogeschool Van Hall Larenstein nam de cheque samen met Peet Ferwerda (directeur MBO Life Sciences) namens Dairy Chain in ontvangst. Dit gebeurde in de voedingsmiddelentechniekhal van Hogeschool VHL. Het provinciale geld is afkomstig uit het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân (WFF). Dairy Chain wordt gezien als een voorbeeldproject binnen WFF omdat onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek hierbij goed op elkaar afgestemd zijn en elkaar versterken. Waarbij het uiteindelijk gaat om het creëren van werkgelegenheid.

Fryslân: land van melk

Nu Fryslân langzaam maar zeker uitgroeit tot dé zuivelprovincie van Nederland, wordt de vraag naar voldoende opgeleid personeel steeds groter. Een voorbeeld waaruit de behoefte aan personeel blijkt, is de komst van drie zuivelfabrieken in Heerenveen. Het bedrag is bestemd voor de eerste fase die bestaat uit nieuwe opleidingen in de zuiveltechnologie. Maar ook voor het aanstellen van lectoren en de werving en opleiding van docenten in de moderne zuivelverwerking.

De minor en major Zuivelprocestechnologie brengen het zuivelprofiel weer terug naar Friesland en het noorden. Op MBO- en HBO-niveau worden studenten opgeleid die in de zuivelverwerkende industrie op alle niveaus borg kunnen staan voor een zorgvuldig en technisch optimaal proces.