Nieuws

Hommelkasten op Dairy Campus geplaatst

Gepubliceerd op
13 juni 2019

Drie studenten van Van Hall Larenstein gaan onderzoek doen naar hommels in het agrarische gebied. Een onderdeel van dit onderzoek is het plaatsen van hommelkasten. Deze kasten zijn afgelopen week geplaatst op het terrein van Dairy Campus.

Deze drie studenten van de minor International Wildlife Management van de opleiding diermanagement van de hogeschool Van Hall Larenstein zijn gestart met een onderzoek naar hommels in het agrarisch gebied. Ze combineren theorie en praktijk door in een pilot-onderzoek voorspellingen over de waarde van het landschap voor bestuivers te combineren met een aantal metingen aan groei en vliegactiviteit van hommelvolken. Dit doen ze in de aanloop naar een groot Europees onderzoeksproject. Dit project gaat lopen in 6 landen rondom de Noordzee en onderzoekt in welke mate natuurlijke bestuivers bijdragen aan een ecologische verantwoorde bloemrijkheid in de verschillende gebieden.

Mate van geschiktheid voor hommels

Voor dit onderzoek hebben ze een hommelkast op het erf van Dairy Campus geplaatst. Voor de omgeving van Dairy Campus wordt aan de hand van een model voorspeld in welke mate het gebied geschikt is voor hommels op basis van aanwezige gewassen en hun nectar- en pollenwaardes. Deze gegevens worden gekoppeld aan de groei van het geplaatste nest en het vlieggedrag van de hommels.

Landschap aantrekkelijk maken voor hommels

Op drie plaatsen in Friesland de studenten deze pilot uitvoeren. De drie lokaties in het agrarische gebied zijn gekozen op basis van variariteit in het landschap. De informatie die ze verzamelen kunnen ze gebruiken om te kijken of de resultaten van het model aansluiten op de realiteit. De resultaten van dit onderzoek kunnen agrarische ondernemers helpen bij het inrichten van hun land om het geschikter te maken voor hommels en andere natuurlijke bestuivers.