Nieuws

Koeien & Kansen deelnemers ondernemen toekomstgericht

Gepubliceerd op
7 januari 2015

Aan een goed economisch resultaat ligt zakelijk ondernemen, goed vakmanschap en investeren met rendement vaak ten grondslag. Dat bleek onder andere uit een workshop met Koeien & kansen-deelnemers. Het gros van de bedrijven vindt zich ‘toekomstproof’, vanwege de goede financiële en/of de goede technische resultaten op het bedrijf. Een klein deel van de deelnemers twijfelde of hun bedrijf wel goed voorbereid is op de toekomst, vanwege een groot aandeel vreemd vermogen.

Onlangs heeft het project Koeien & Kanseneen workshop economie gehouden met de deelnemende veehouders. Tijdens deze bijeenkomst werd gepeild hoe ‘toekomstproof’ de deelnemers hun eigen bedrijf vinden. Daarnaast werd er gekeken naar economische verbeterpunten en welke strategie de veehouders voor de toekomst willen volgen. Deze workshop was een samenwerking van het project Koeien & Kansen, het LEI en Pierre Berntsen, directeur Agrarische Bedrijven van ABN AMRO.

Meeste bedrijven zijn 'toekomstproof'

De veehouders hebben zelf beoordeeld hoe ‘toekomstproof’ ze hun eigen bedrijf vinden. De meeste veehouders gaven te kennen dat ze heel ‘toekomstproof’ zijn. Hiervoor gaven zij de volgende verklaringen: 'De economische cijfers zijn goed en ik kan een periode met lage melkprijzen goed opvangen’. ‘Het bedrijf is qua technische staat en omvang op orde en de arbeidsproductiviteit is hoog’, vulden andere ondernemers aan. Weer anderen twijfelden echter over de mate van ‘toekomstproof’ zijn van het eigen bedrijf. Een zware financiering is soms de reden hiervoor.  Verder is er onzekerheid over de gevolgen van de melkveewet, de hoogte van de melkprijs en de pachtkosten.

Discussie rondom marktsituatie

Pierre Berntsen, directeur Agrarische Bedrijven van ABN Amro, discussieerde met de veehouders over de marktsituatie, de rentevooruitzichten de kenmerken van succesvolle groeiers. ‘De vooruitzichten voor de markt en de melkprijs zijn goed’, geeft Pierre aan. ‘Maar nu even niet’, refereert hij aan de ingezette melkprijsdaling. Het is de kunst om ook voorbereid te zijn op perioden van een slechte melkprijs. Goed wordt de melkprijs zeker weer. De verwachte gemiddelde melkprijs voor de lange termijn ligt immers op 35 euro per 100 kilogram melk.

ABN Amro heeft een studie gedaan naar succesvolle en minder succesvolle gegroeide melkveebedrijven. Hieruit bleek dat succesvolle groeiers meer economische kennis en cijfermatig inzicht hebben en hier ook effectief op sturen.  Daarnaast hebben ze meer vakinhoudelijke kennis en passen deze effectief toe Met name dat effectief sturen met en toepassen van kennis op je bedrijf is belangrijk:  ‘Je kent de ondernemers wel, die het heel goed weten te vertellen, maar je moet niet bij ze thuis komen’.

Verbeteringen binnen bedrijfsvoering is mogelijk

Het LEI heeft de cijfers van de Koeien & Kansen-veehouders geanalyseerd. Gemiddeld bleken deze veehouders goed te presteren. Ze hielden in 2013 gemiddeld ongeveer €1,- per 100 kilogram melk meer over dan het Nederlands gemiddelde nadat alle rekeningen en de rente en aflossing betaald waren. Omdat vooral de Koeien & Kansen-bedrijven met een wat grotere omvang economisch goed presteren,  gaat het op bedrijfsniveau om een verschil van ruim €55.000 per bedrijf. De variatie tussen de Koeien & kansen-bedrijven is echter groot. Een aantal melkveehouders presteert ruim boven het Nederlands gemiddelde. Een klein deel presteert juist weer onder het gemiddelde. Voor deze groep zijn echt verbeteringen nodig. Ook de andere veehouders zien nog mogelijkheden tot verbeteringen. Een aantal tips die de veehouders elkaar gaven:

  1. Wees wat meer zakenman en minder koeienliefhebber.
  2. Zorg dat je scherp blijft op je vakmanschap en zet overal  de puntjes op de i. ‘Het vakmanschap en finetunen daarvan moet je als ondernemer leuk vinden’, gaven enkele veehouders aan die economisch goed presteerden.
  3. Investeer alleen als je er aan verdient.

Strategie naar de toekomst

Tijdens de workshop is ook gediscussieerd over de toekomst: Hoe wil je de toekomst ingaan met je bedrijf? Ga je flink groeien na 1 april 2015, of is het plan anders? Uit de discussie bleek dat enkelen inzetten op groei vanaf 2015. De grond is beschikbaar en de gebouwen worden aangepast of uitgebreid Weer anderen hebben in de afgelopen jaren de gebouwen al uitgebreid en/of aangepast voor een grotere veestapel. Zij willen daarvan profiteren na afschaffing van het quotum en de stal volzetten. Maar de meeste Koeien & Kansen-veehouders zetten na 2015 niet sterk in op groei. Het merendeel van de deelnemers zoekt het meer in optimaliseren, kostenbesparing en verbetering van het vakmanschap.