Nieuws

Leidt oogstmoment graskuil tot verschil in methaanemissie bij melkkoeien?

Gepubliceerd op
30 januari 2023

Met balen graskuil van zowel de eerste, tweede als derde snede wordt momenteel op innovatiecentrum Dairy Campus onderzocht of het oogstmoment tot een andere methaanemissie leidt en of dat verschil voor de verschillende sneden gelijk of anders is.

Om dit te onderzoeken zijn twee eerste sneden, één tweede snede en één derde snede (allen uit 2022) geselecteerd van twee verschillende Koeien & Kansen melkveehouders. Van elke graskuil is circa 2 ton vroeg geoogste graskuil en 2 ton later geoogste graskuil beschikbaar. Dit wordt sinds 16 januari j.l. gevoerd aan verschillende groepjes koeien. Vier koeien krijgen een vroeg geoogste kuil en vier koeien een laat geoogste kuil (aangevuld met een vaste hoeveelheid krachtvoer). Na 3 weken (10 dagen voorperiode en 11 dagen meetperiode) worden de rantsoenen gewisseld en wordt er weer 3 weken gemeten.

Er worden voermonsters verzameld om de voederwaarde van de kuilen te bepalen. Tevens worden er extra voermonsters verzameld voor een vervolgstudie naar de afbraakkarakteristieken van de kuilen.

In de voedingsstal van Dairy Campus wordt individuele voeropname en methaanemissie gemeten om de onderzoeksvraag te beantwoorden.

Ook worden er wekelijks melkmonsters genomen om het vet- en eiwitgehalte in de melk te bepalen. Er zullen voermonsters worden verzameld om de voederwaarde van de kuilen te bepalen en er worden extra voermonsters verzameld voor een vervolgstudie naar de afbraakkarakteristieken van de kuilen.

In het tweede kwartaal van 2023 worden de eerste resultaten verwacht.