Nieuws

Leren wat een kween is tijdens de open dag

Gepubliceerd op
5 oktober 2022

Met de pH-meter zelf testen wat het zuurst is: melk, azijn of cola. Onderzoeken of je adem een meetbare hoeveelheid methaan bevat. Leren wat een kween is, of wat de zwaarste koe van stal weegt. Ontdekken dat de campuskoeien naast melk ook allerlei waardevolle data produceren. En niet te vergeten: wegsmelten bij een pasgeboren kalfje.

In het kader van het Weekend van de Wetenschap opende de Dairy Campus in Leeuwarden afgelopen zaterdag z’n deuren. Ruim 450 bezoekers kwamen erop af, flink minder dan de 1250 bij de laatste editie in 2019. De forse stortbuien speelden daar ongetwijfeld een rol bij.

Maar ín de stallen was het droog en behaaglijk. Onderzoekers van WUR en Van Hall Larenstein vertelden er over hun projecten en lieten de bezoekers waar mogelijk meedoen. Ze leerden er bijvoorbeeld ‘een koe in de kont kijken’, ofwel: body condition scores toekennen op basis van een vaste serie lichamelijke kenmerken van de koe. Ook konden bezoekers proefondervindelijk iets leren over methaan- en CO2-onderzoek in stalsystemen, of met eigen ogen zien welke rantsoenen verschillende koppels koeien krijgen voor onderzoek naar onder meer de samenhang tussen dieet en stikstofuitstoot

Ondertussen draaide het melkveebedrijf natuurlijk gewoon door, Weekend van de Wetenschap of niet. De lacterende campuskoeien zochten dus gewoon de melkrobot op, of draaiden hun rondje in de melkcarrousel – met als belangrijk verschil dat ze deze dag een hoop bekijks hadden. Ook andere routines van het melkveebedrijf gingen onverstoorbaar door: kalf 4419 kwam zaterdag om 11.53 ter wereld. Het dier liet heel wat bezoekers wegsmelten en gaf daarmee ook een inkijkje in het aspect van de melkveehouderij dat in toenemende mate in de publieke belangstelling staat: de relatie melk – kalf – koe.

(En voor wie het zich afvraagt: een kween is een kalf uit een meerlingdracht dat genetisch gezien vrouwelijk is, maar in meer of mindere mate geslachtskenmerken heeft van een stier – onvruchtbaar en dus niet in staat om melk te produceren. De zwaarste koe van de 'praktijkstal' weegt zo’n 850 kilo.)

------

Uit: Resource - Universiteitsmagazine van Wageningen University & Research
Door: Marieke Enter