Project

Melk MIR profielen als indicator voor levensduur voor melkvee

Op Dairy Campus start een project dat onderzoek gaat doen naar het MIR-profiel van de melk aan het begin van de lactatie. Een koe kan zich vaak moeilijk aanpassen aan veranderingen in de stofwisseling. Dit speelt vooral aan de start van de lactatie, wat vaak onvrijwillige afvoer van koeien door ziekten en gezondheidsproblemen als gevolg heeft.

Het metabolisme van de koe in begin lactatie kenmerkt zich namelijk door mobilisatie van lichaamsvetten, en afwijkende concentraties metabolieten in bloed zoals verhoogde niet-veresterde vetzuren (NEFA’s), beta-hydroxyboterzuur (BHB) en lage concentraties glucose.

Recente studies laten zien dat het niveau van de metabolieten in het bloed niet alleen gerelateerd is aan de metabole status op dat moment, maar ook aan de kans dat de koe deze lactatie volbrengt en uiteindelijk zelfs levensduur van de koe.

Managen transitie om levensduur van koe te verlengen

Het is bekend dat ook melksamenstelling een afspiegeling is van het metabolisme van de koe. Het doel van deze studie is om het MIR profiel van de melk van koeien in begin lactatie te valideren als indicator van:

  1. de metabole status op dat moment,
  2. de kans dat de koe de lactatie afrondt en
  3. uiteindelijk als voorspeller voor levensduur van de koe.

Dit om uiteindelijk de veehouder handvatten te geven om zijn koeien goed te managen rondom de transitie en hiermee levensduur van koeien te verlengen.

Nieuws