Nieuws

Methaan meten bij individuele koeien

Gepubliceerd op
27 november 2014

Op Dairy Campus wordt onderzoek gedaan naar de methaanuitstoot bij individuele koeien. Methaan is één van de broeikasgassen die schadelijk is voor het milieu.

Meer dan 90 procent van de methaanproductie van een koe wordt met de adem uitgestoten. Methaan komt vrij bij het oprispen tijdens het herkauwen, dat de koe de hele dag door doet, ook tijdens het melken. Om de methaanuitstoot te kunnen meten wordt een ademanalyse afgenomen als de koe de melkrobot ingaat, dit gebeurt meerdere keren per dag. Er is gekozen voor een ademanalyse omdat je dan enerzijds het grootste deel van de uitstoot te pakken hebt, en anderzijds de koe er niets van merkt dat haar adem wordt geanalyseerd. De koe hoeft namelijk niet afgezonderd te worden in een respiratiekamer, een ruimte waar de inname van zuurstof en de uitstoot van CO2 wordt gemeten.

Variaties in methaan in beeld gebracht

Met dit onderzoek worden de variaties binnen en tussen dieren in kaart gebracht. Er wordt onderzocht of er een vast patroon is in de methaanuitstoot van een koe gedurende de dag of gedurende een lactatie. Ook wordt bekeken of er verschillen zijn tussen dieren, welke dieren stoten minder methaan uit, zonder dat ze inboeten op melkproductie, gezondheid, vruchtbaarheid, exterieur/grootte etc.

Resultaten interessant binnen fokprogramma's

De informatie uit het onderzoek kan gebruikt worden binnen fokprogramma’s, maar ook om de voeding beter af te stemmen op de koe. De data kan ook voor Smart Farming gebruikt worden. De veehouder kan dan zorgen voor de optimale omstandigheden voor de individuele koe.