Nieuws

Monitoring eerste kalveren COMKALF van start

Gepubliceerd op
28 mei 2019

Binnen het project COMKALF: “Conceptie op Maat voor een optimale ontwikkeling van het kalf” worden de groei, gezondheid en ontwikkeling van vaarskalveren gevolgd van bevruchting tot en met hun eerste lactatie en gerelateerd aan gezondheid en stofwisseling van de moeder tijdens de dracht.

Afgelopen jaar zijn voor het project ‘Lactatie op Maat’ 150 melkkoeien op Dairy Campus op drie verschillende momenten tijdens de lactatie geïnsemineerd: vanaf 50 dagen, vanaf 125 dagen of vanaf 200 dagen in lactatie. Binnen COMKALF worden de vaarskalfjes geboren uit de moeders in het project ‘Lactatie op Maat’ gevolgd. De eerste kalfjes uit dit project worden nu geboren.

Onderzoek naar effect verlengen lactatie

Op dit moment is er nog weinig bekend over de gevolgen van het bewust verlengen van de lactatie voor de gezondheid, groei en welzijn van het kalf dat aan het eind van zo’n lactatie geboren wordt. Door later te insemineren is de koe in een andere metabole status, met o.a. een positieve energiebalans. De verwachting is dat de stofwisseling van de moeder op het moment van de bevruchting gevolgen heeft voor de ontwikkeling van het embryo, de vitaliteit bij geboorte, groei van het kalf en de uiteindelijke prestaties als toekomstige melkkoe.

Start met monitoren kalveren

Op dit moment worden alle vrouwelijke nakomelingen uit Lactatie op Maat aangehouden op Dairy Campus. Van de moeders is veel bekend over hun energiebalans en metabole status. Binnen het “dochterproject” COMKALF, gefinancierd door het Melkveefonds en het Innovatiefonds Dairy Campus, zullen uiteindelijk 60 vaarskalveren opgevolgd worden. Van deze kalveren worden zoveel mogelijk gegevens verzameld die van belang zijn bij de ontwikkeling van kalf tot koe. Vanaf de geboorte worden de kalfjes op meerdere momenten tijdens hun ontwikkeling gewogen en wordt er bloed getapt om de stofwisseling van het kalf in kaart te brengen. Natuurlijk worden ook eventuele gezondheidsproblemen bijgehouden, net als de vruchtbaarheidsgegevens van de pinken zo gauw ze de puberteit bereiken. Als de eerste vaarzen vervolgens zelf aan de melk komen, worden ze gedurende de eerste 100 dagen van hun eerste lactatie gemonitord qua productie en melksamenstelling. De gegevensverzameling van dit langdurige project zal naar verwachting doorlopen tot in 2022.

Het verzamelen van al deze informatie geeft nieuwe kennis op het gebied van de ontwikkeling van kalveren. Dit kan bijdragen aan de optimaliseren van het inseminatiemoment van melkkoeien en aan het verder verbeteren van de jongveeopfok. Met deze informatie kunnen melkveehouders werken aan het verbeteren van de gezondheid en groei van het jongvee met als doel een gezonde lang levende veestapel en een duurzaam melkveebedrijf.