Nieuws

Naar een water-neutrale melkveehouderij

Gepubliceerd op
12 december 2013

Water is een belangrijke component op melkveebedrijven, niet alleen drinkwater voor het vee, maar ook het erfwater dat deels vervuild is en water dat gebruikt wordt voor het reinigen van de stallen en apparatuur. Dairy Campus daagt bedrijven graag uit om samen te komen tot innovatieve ideeën voor een water-neutraal melkveebedrijf.

Op 16 januari 2014 organiseert Water Alliance het symposium WaterLink. Dit symposium brengt de watertechnologiesector en andere sectoren waarin watertechnologie een belangrijke rol speelt samen.

Naast een interessant plenair programma en de mogelijkheid voor het bezoeken van de beursvloer worden diverse workshops gehouden. Dairy Campus verzorgt de workshop ‘Naar een water-neutrale melkveehouderij’.  De workshop wordt ingeleid met een uiteenzetting over waterstromen in de Nederlandse melkveehouderij. Daarna wordt specifiek ingegaan op de nieuwbouwplannen bij Dairy Campus waar een mogelijkheid is om de laatste techniek toe te passen rondom watergebruik en benutting. We nodigen geïnteresseerden van harte uit om tijdens deze interactieve sessie mee te denken over innovatieve oplossingen op het gebied van waterwinning, - besparing, - recycling en mogelijkheden van hergebruik.

Meer details over het programma, de kosten en inschrijven kan via de website van Water Alliance: www.wateralliance.nl/waterlink.


logos.jpg