Nieuws

Next level vloersysteem binnenkort getest

Gepubliceerd op
28 november 2022

Huidige emissiereducerende vloersystemen voorzien in het snel afvoeren van urine en het afdichten van de vloer waardoor emissies vanuit de mestkelder gereduceerd worden. De laagste hiermee gerealiseerde emissiefactor voor ammoniak bedraagt 6 kg NH3 per dierplaats per jaar.
De bedenkers en makers van een nieuw type vloer beogen in dit project een ammoniakemissie van 3 kg NH3 per dierplaats per jaar, zónder gasvorming in de kelder en mét gescheiden meststromen voor verdere verwaarding.

De vloer heeft een stroeve toplaag die voldoende grip aan koeien moet geven. De vloer wordt schoongehouden met een aangepaste mestrobot na opzuigen van de mest de vloer met water schoon dweilt. De urine is dan al opgevangen in een mestgoot die actief geleegd wordt met water en lucht. De verschillende stromen kunnen buiten de stal verwerkt worden. Verschillende onderdelen van de vloer en de robot zijn los van elkaar en in combinatie al eerder getest op Dairy Campus en op een praktijkbedrijf.