Nieuws

Sniffer meet methaan- en kooldioxideconcentratie op Dairy Campus

Gepubliceerd op
29 oktober 2019

Sinds begin oktober hangt er in de ruimte van de melkrobot op Dairy Campus een ‘sniffer’ aan de muur. Dit apparaat meet methaan- en kooldioxideconcentratie in de lucht die de koeien uitademen tijdens iedere melkbeurt. Deze metingen maken onderdeel uit van het project ‘Genetische mogelijkheden om enterische methaanemissie van melkvee te verlagen’ en vinden de komende periode op 18 melkveebedrijven in Nederland plaats.

Sniffer meet methaan- en koolstofdioxideconcentratie
Sniffer meet methaan- en koolstofdioxideconcentratie

Op Dairy Campus is de ‘sniffer’ nu gemonteerd in de buurt van de melkrobot. Dit apparaat verzamelt de komende periode gegevens die een bijdrage leveren aan het in beeld brengen van de verschillen in methaanemissies tussen dieren en de erfelijkheid daarvan bij runderen. Naast de sniffer zal ook de greenfeed ingezet worden bij het verzamelen van de gegevens. De sniffer meet alleen de concentratie van methaan en kooldioxide in de ademlucht, terwijl de greenfeed de totale hoeveelheid methaan (emissie) in beeld kan brengen. In de voedingsstal op Dairy Campus staat een greenfeed die de komende periode de uitstoot van methaan binnen dit onderzoek gaat vastleggen.

De verschillen uit de meetgegevens worden gekoppeld aan de genetische kenmerken van de dieren. De koeien zijn vooraf gegenotypeerd  Zo zullen de concentratiegegevens uit de sniffer worden gecombineerd met bezoekgegevens vanuit de melkrobot. Dit levert in een korte tijd heel veel data op. De totale dataset draagt bij aan nieuwe inzichten op het gebied van fokkerij en de uitstoot van methaan. Dit onderzoek zorgt voor:

  • Vergelijking van de ranking van de koeien op basis van de meetresultaten van de Sniffer en Greenfeed meetmethode
  • Overzicht van verschillen in methaanemissies tussen individuele dieren
  • De mate van erfelijkheid vaststellen van methaanemissie (methaanemissies bij 2500 dieren)
  • De eerste schatting van genetische correlaties met andere belangrijk fokkerijkenmerken
  • Methaanemissies van diverse rassen (Jersey, Blaarkop, Brown Swiss, Holsteins) met elkaar vergelijken.

Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en is onderdeel van de zogenaamde Klimaatenvelop methaan 2019. In het kader van het Klimaatakkoord werkt het ministerie van LNV, in afstemming met sectororganisaties, aan reductie van broeikasgassen in de melkveehouderij.