Nieuws

Staatssecretaris Martijn van Dam gelooft in Dairy Campus

Gepubliceerd op
26 mei 2016

Op 26 mei j.l. heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken het nieuw gebouwde innovatiecentrum voor de melkveehouderij in Leeuwarden geopend. Onder toeziend oog van meer dan 400 vertegenwoordigers uit de zuivelsector verrichtte hij de opening. Daarmee bevestigde hij de unieke mix van onderzoek, onderwijs en innovatie op één locatie in Leeuwarden.

De nieuw gebouwde Dairy Campus wil doorgroeien tot het nationale centrum voor de melkveehouderij voor innovatie, onderzoek en educatie. Alle toekomstige werkzaamheden zijn gericht op de ontwikkeling van een duurzame zuivelketen. Het is daarmee uniek in de wereld. Ruim 400 bezoekers veelal uit de zuivelwereld waren aanwezig bij de officiële opening. Deze opening maakt onderdeel uit van drie open dagen, waarin iedereen met interesse in de moderne melkveehouderij op eigen gelegenheid het melkveehouderijcomplex kan verkennen. Op donderdag 26 mei opende staatsecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken het nieuwbouwcompex. Onder toeziend oog van de 11 partners drukte hij samen met een drietal kleuters op de knop, waardoor er volgens op de achterwand een doek naar beneden rolde met de tekst ''Dairy is our Future". Samen brachten zij een toast uit met een heerlijk glas melk. Voor dit officiële moment kwamen verschillende partners aan het woord en vertelden zij over hun visie en verwachtingen ten aanzien Dairy Campus.

Onderscheidend in kennis en innovatie

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken:“Nederland zal zich in de toekomst meer moeten onderscheiden in de zuivelwereld, nu ook opkomende landen gaan produceren. Onze sterke punten zijn de relatieve kleinschaligheid waarin we produceren, veelal met gezinsbedrijven, en we zijn ongelofelijk productief. Voor de toekomst betekent dit dat we innovatief moeten blijven produceren, en dat we onze kennis en innovaties moeten zien te verkopen in het buitenland. Daarin blijft de samenwerking tussen de vier O’s van groot belang: overheid, onderzoek, onderwijs en ondernemers. Dat is onze kracht nu en in de toekomst. In die samenwerking moet het borrelen en bruisen, om te blijven vernieuwen. Hier op Dairy Campus is de basis gelegd.”

Koeien produceren kennis op Dairy Campus

Martin Scholten, voorzitter van de stuurgroep van Dairy Campus en algemeen directeur Animal Sciences Group van Wageningen UR: “Bij Dairy Campus hebben we alles onder één dak. Dat is uniek in de wereld. Om voor te blijven lopen moet je blijven vernieuwen. Dat kunnen we op Dairy Campus uitproberen. Daar is de nieuwbouw ook op ingericht. Koeien produceren bij ons geen melk maar kennis.”

Centrum is 'lean and mean'

Kees de Koning, manager Dairy Campus: ”Met de realisatie van Dairy Campus wordt over een periode van 10 jaar 40 miljoen euro geïnvesteerd. De bedrijfsvoering van het centrum is ‘lean and mean’. De exploitatie van het complex is gebaseerd op projectfinanciering. Vanuit het innovatiefonds Dairy Campus is jaarlijks 1 miljoen beschikbaar als bijdrage in innovatieprojecten. Het educatieprogramma kent financiering voor drie lectoren en twee nieuwe opleidingen. De gemeente Leeuwarden en de Provincie Fryslân en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) brengen totaal 20 miljoen in uit het Ruimtelijk Economisch Programma (REP). De overige middelen komen van de andere partners en private partijen.”

Onderzoek, onderwijs en innovatie

Dairy Campus voert onderzoeks- en innovatieprojecten uit met onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research en bedrijven. Daarnaast doen een aantal PhD-studenten via Campus Fryslân – middels steun van de provincie Fryslân – bij Dairy Campus hun promotieonderzoek. Dairy Campus heeft lectoren in dienst bij Van Hall Larenstein voor praktijkonderzoek. Momenteel zijn er zo’n 30 projecten in uitvoering, maar dat is pas het begin. Dairy Campus is ook de plaats waar Dairy Training Centre, Van Hall Larenstein en Nordwin College praktijkonderwijs verzorgen. Dairy Campus ontvangt jaarlijks vele duizenden bezoekers en cursisten uit binnen- en buitenland die kennis komen nemen van de nieuwste ontwikkelingen in de Nederlandse melkveehouderij. Leeuwarden en Fryslân vormen een uniek gebied als het gaat om het werken aan een duurzame zuiveltechnologie, als onderdeel van een doorlopende zuivelleerlijn Dairy Chain Friesland.