Nieuws

Tips om het weideseizoen goed te starten

Gepubliceerd op
19 februari 2014

Ook al is het nog winter, het nieuwe weideseizoen is eigenlijk al begonnen, zo geven de deelnemers van het netwerk 'Dynamisch weiden' aan. Tijd om een beweidingsplan voor het nieuwe weideseizoen op te stellen.

Ondanks dat het nu winter is, is de natuur de afgelopen twee maanden amper tot rust gekomen.  Het gras groeit nog steeds. Kijk je wat dieper in de grond, dus in de actieve wortelzone, dan merk je dat de natuur al weer bezig is aan het nieuwe seizoen. Maar hoe ver bent u op dit moment? Het is namelijk alweer de hoogste tijd om u te gaan verdiepen in het beweidingsplan van aankomend seizoen.

Beweidingsplan opstellen

Hoe wilt u de route naar dit seizoen aanvliegen? Volgens vaste principes omdat u dat altijd zo gedaan heeft? Of durft u ook eens “out of the box” te denken? Ofwel af te wijken van uw vaste structuren. Het is al een hele overwinning voor u zelf om dit ter discussie te stellen. Maar mogelijk kan het een enorme “eye”-opener zijn om eens iets anders te proberen.

Laten we dus maar eens beginnen bij de perceelskeuze voor weiden en maaien. Komen de dichtstbij gelegen percelen weer aan bod voor beweiding? Waarom kiest u voor deze percelen?

Tijdig starten met beweiden

Afgelopen seizoenen hebben we geconcludeerd dat we structureel te laat gestart zijn met de beweiding. Met als gevolg dat de beweiding vast dreigde te lopen of het u, en de koe, niet naar de zin was. Hoe kunnen we dit voorkomen? Begin allereerst eens te kijken of de huidige percelen wel de meest vroege percelen zijn en of de betreedbaarheid wel het meest optimaal is.

Soms moeten we erkennen dat er andere percelen zijn die eigenlijk veel meer geschikt zijn. Dit zijn percelen die heel vroeg gras geven, dus vaak eerder opwarmen. In veel gevallen zijn dit ook percelen waar de ontwatering en afwatering beter op orde is. Maar misschien liggen deze iets meer verdeeld over uw kavel en niet het dichtstbij. Is dit dan een probleem? Nou, meestal niet, het is alleen erg wennen om het eens wat anders aan te pakken.

9b95b895-7ebe-4bba-9213-fe360408745d_IMG_3551.jpg

Vroege percelen eerder bemesten

Heeft u uw vroege percelen eenmaal in beeld, dan mag u deze rustig wat eerder van mest en kunstmest voorzien dan de andere percelen. Immers deze percelen zijn niet voor niets “vroeg”. Ofwel er is eerder bodemactiviteit waardoor de nutriënten ook eerder opgenomen kunnen worden. Wil je vroeg gras hebben (voor beweiding dus), dan mag je ook vroeg bemesten. Ga je voor de meeste opbrengst, dan moet je nog even geduld hebben.

Het grote voordeel van de vroegste percelen kiezen is dat u vervolgens ook minder kwetsbaar bent als u eenmaal buiten bent met de koeien. Het risico van vertrapping is op deze percelen ook vaak wat minder omdat de grasmat en bouwvoor het vocht heel goed kunnen verwerken.

Kunt u hiermee uw beweiding voortzetten, dan maakt u vervolgens ook nog eens meer ruimte om een keer terug te gaan naar deze percelen.

De latere percelen geven u alle ruimte en tijd om er een mooie maaisnede af te halen. Eventueel kunt u er nog één gebruiken als natuurlijke groeitrap om het aanbod wat te  sturen. Wat betreft de bemesting vraagt dit dus soms ook wat aanpassingen. Goede communicatie is hierbij wel gewenst.

Heeft u nu nog geen goed beeld hoe dit op uw bedrijf in elkaar steekt, dan wordt het ook nu de hoogste tijd om weer een “Farmwalk” te houden op uw eigen bedrijf. Je komt altijd weer met nieuwe indrukken terug.

Begin dus op tijd en kies hiervoor de vroegste percelen.

Klik hier door voor een 'Farmwalk' filmpje