Nieuws

Veevoer additief remt methaanemissie met 27% tot 40%

Gepubliceerd op
28 januari 2021

Een nieuw veevoer additief van DSM vermindert de methaan uitstoot van melkkoeien in Nederland significant, variërend van 27% tot 40% minder uitstoot per koe, afhankelijk van hoeveel methaanremmer aan het voer wordt toegevoegd en het rantsoen van de koe.

Dit zijn de conclusies van een onderzoek naar de werking van DSM's methaanremmer Bovaer dat is uitgevoerd door Wageningen Livestock Research op de Dairy Campus in Leeuwarden.

Het onderzoek met DSM's methaanremmer Bovaer is uitgevoerd door een consortium van partners uit de hele zuivelwaardeketen, bestaande uit DSM, Wageningen Universiteit & Research, FrieslandCampina, Agrifirm, De Heus Voeders en ForFarmers. Het onderzoek duurde 3 maanden en werd uitgevoerd op de Dairy Campus in Leeuwarden, onder supervisie van veevoederexperts van de Wageningen Universiteit & Research. 

Graskuil versus maiskuil

De proef is opgezet om de hoeveelheid methaanreductie vast te stellen bij 3 verhoudingen graskuil en maiskuil van het ruwvoer en bij twee doseringen van de methaanremmer. De studie is uitgevoerd met 64 Holstein-Friesian koeien in het midden van hun lactatie. De wetenschappers onderzochten het effect van het toevoegen van een dosering 60 milligram en 80 milligram per kilo drogestof voer bij de drie verschillende rantsoenen. 

De gegevens uit het onderzoek dienen als onderbouwing voor een accreditatie van Bovaer in de klimaatmodule van de Nederlandse Kringloopwijzer maar zijn toepasbaar in heel Europa. In de Kringloopwijzer wordt methaan uitgedrukt per kilo voer. De lage dosering van Bovaer gaf 27% minder methaanuitstoot per kilo voer wanneer het rantsoen geen maiskuil bevatte, tot 35% minder methaanuitstoot per kilo voer bij het hoogste aandeel maiskuil. Bij de medium dosis van Bovaer was dat respectievelijk 29% en 40% minder methaanuitstoot.