Nieuws

Wiepk Voskamp-Harkema lector Duurzame Melkveehouderij

Gepubliceerd op
17 juli 2014

Hogeschool VHL heeft Wiepk Voskamp-Harkema aangesteld als lector Duurzame Melkveehouderij. Als lector zal zij een nieuwe onderzoekslijn opzetten rondom thema’s als klimaat, diergezondheid, beweiding, beheer van grasland en mineralen.

Dr. ir. Wiepk Voskamp-Harkema studeerde Zoötechniek aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Sinds 2002 werkt zij als manager Research & Development bij de coöperatieve rundveeverbetering CRV in Arnhem. Onder haar leiding ontwikkelde CRV kennis die geleid heeft tot de implementatie van nieuwe technologieën, zoals Genomic Selection.

Sinds 2012 is Voskamp-Harkema programmamanager Duurzaamheid bij CRV. Deze functie combineert zij vanaf nu met haar aanstelling als lector Duurzame Melkveehouderij.

Onderzoekslijn

Vanuit haar vakgebied zal Voskamp-Harkema een bijdrage leveren aan het opzetten en uitvoeren van een samenhangend praktijkgericht onderzoeksprogramma, actualiseren en uitbreiden van relevante onderwijsprogramma’s en verder professionaliseren van docenten in hetzelfde vakgebied.

Als lector wil Voskamp-Harkema een nieuwe onderzoekslijn opzetten rondom thema’s die een grote uitdaging vormen voor de melkveehouderij in Nederland: klimaat, diergezondheid, beweiding, beheer van grasland en mineralen. Willen we vooruitgang boeken op deze thema’s, dan vraagt dat om een integrale aanpak en extra aandacht voor de ontwikkeling van praktijkgerichte kennis, met name op het gebied van beweiding en mineralen (kringlopen). Het lectoraat Duurzame Melkveehouderij gaat zich hier ten volle op richten. De resultaten van het onderzoek komen direct ten goede aan de melkveehouderij en het agrarisch onderwijs.

Verduurzaming melkveehouderij

De lector Duurzame Melkveehouderij richt zich op ontwikkeling en overdracht van kennis op het gebied van verduurzaming van de melkveehouderij. Daarbij staat de praktische uitrol van de afspraken in de ‘duurzame zuivelketen’ centraal. Oftewel: hoe kunnen we, in een internationaal concurrerende markt, een rendabele en duurzame melkveehouderij creëren die maatschappelijk geaccepteerd wordt?

 Het lectoraat Duurzame Melkveehouderij is, evenals het lectoraat Herd Management & Smart Dairy Farming van Kees Lokhorst, onderdeel van de VHL-onderzoeksgroep Food & Dairy, dat bestaat uit acht lectoraten. Beide lectoraten maken tevens deel uit van een cluster van drie Dairy Campus Melkveelectoraten. Hogeschool VHL wil samen met de partners van Dairy Campus actief bijdragen aan de ontwikkeling van een professionele rendabele en duurzame melkveehouderij die midden in de maatschappij staat.