Project

Verhoging van beschikbaarheid van bodemfosfaat voor grasland

Binnen de Nederlandse landbouw wordt via wetgeving gestuurd naar fosfaatevenwichtsbemesting. Uit een veeljarige proef blijkt echter dat fosfaatevenwichtsbemesting op grasland (gemiddeld over meerdere jaren) circa 7% opbrengst kan kosten, ondanks een ruim voldoende fosfaattoestand van de bodem. In dit project wordt door Dairy Campus onderzocht in hoeverre micro-organismen een rol spelen in het beschikbaar maken van bodemfosfaat.

Vanaf 1950 is er aan de Nederland bodem circa 5000 kilogram fosfaat per hectare toegevoegd. Uit onderzoek blijkt dat deze fosfaat op termijn slechts deels beschikbaar komt voor de plant. Op dit moment is er geen eenvoudige methode voorhanden om de plant-beschikbaarheid van het aanwezige fosfaat te verhogen. Mogelijk kunnen micro-organismen een handje helpen bij het beter beschikbaar maken van bodemfosfaat en andere nutriƫnten.

Praktijkproeven met micro-organismen

ECOstyle heeft twee producten op basis van micro-organismen waarvan verwacht wordt dat zij een deel van het bodem-fosfaat, en mogelijk stikstof, beschikbaar kunnen maken. Om uit te zoeken of deze toepassing van deze micro-organismen effect heeft op de grasland-opbrengst en gehalten in het gras is er een graslandproef aangelegd. Hierin worden deze micro-organismen toegepast. In deze proef wordt zoveel mogelijk het praktijkgebruik van grasland toegepast. In dit geval vindt er geen beweiding plaats, maar wordt o.a. bemesting met rundveedrijfmest. In deze proef wordt nagegaan of het gewas meer fosfaat of andere nutriƫnten opneemt bij de inzet van de micro-organismen. De proef ligt op zandgrond en wordt door Dairy Campus uitgevoerd.