Aeromix

Project

Aeromix (afgerond)

De Aeromix is een Engelse ontwikkeling om drijfmest in mestkelders en silo’s met behulp van luchtbelletjes te mixen en homogeen te maken. Aangetoond is dat ten opzichte van traditioneel mixen, geen risico bestaat op verhoogde concentratie van het gevaarlijke H2S-gas in de stal.

Sceptici verwachten een toename. Bos Ecosystems BV verwacht echter het tegenovergestelde en wil dit staven aan de hand van een case-control onderzoek in de meetunits van Dairy Campus. Kernvragen hierbij zijn: Is er effect van extensieve beluchting van rundveedrijfmest op de ammoniakemissie uit de stal en de uitstoot van broeikasgassen uit de mest, en hoe effectief is het homogeniseren met behulp van lucht.

Nieuws

Publicatie