Weideman: automatisme - weiden en automatisch melken

Automatisme

Komt er een melkrobot op het bedrijf dan worden de koeien jaarrond op stal gehouden, iedereen kent hier wel een voorbeeld van. Maar dit beeld is duidelijk aan het kantelen. Een grote groep veehouders pakt na enige jaren opstallen het weiden weer op, geprikkeld door de weidepremie én geïnspireerd door voorbeelden die laten zien dat het echt heel goed kan.

Lees de hele blog van 14 augustus 2015 van de Weideman: Automatisme