Nieuws

Blog 1. Melkkoe Louise1946: Beweidingsonderzoek

Gepubliceerd op
17 december 2020

Dairy Campus in Leeuwarden is hét innovatiecentrum voor de melkveehouderij en de zuivelketen. Om onze missie te realiseren zijn de 500 melkkoeien onmisbaar. Zij produceren vooral data, naast melk. Louise 1946 is één van deze koeien. Haar volgen we in deze blog.

Louise1946 is op 10 maart 2018 geboren en vernoemd naar Prof.dr.ir. Louise O. Fresco, bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research.

Het nummer 1946 is haar werknummer en vormt onderdeel van haar levensnummer zoals dat in haar paspoort staat. In deze tweemaandelijkse blog geven we aan de hand van haar activiteiten een inkijkje in de gang van zaken op ons centrum en wat er gebeurt met onze dieren.

Dag en nacht buiten weiden

In april j.l. werd Louise1946 geplaatst in het onderzoek 'Graslandmanagement als maatregel voor reductie methaan en ammoniakemissie'. Voor deze groepen werden destijds koeien geselecteerd die minimaal 30 liter melk per dag geven met 150 dagen in lactatie (gemiddeld). Zij voldeed, samen met 79 anderen, aan alle eisen.

IMG_9556.JPG

Louise1946 kwam in de dag en nacht weiden groep van in totaal 16 dieren terecht. Van 16 juni tot en met 11 augustus kon ze buiten omweiden, dit is dagelijks grazen op een nieuwe strip met een vaste grootte. Begin augustus liepen de temperaturen echter zo hoog op dat het hitteprotocol van start ging. De groep hield toen tussen de middag een aantal uren siësta in de stal.

Data

Tijdens dit onderzoek zijn de methaanemissies van de individuele dieren gemeten met de GreenFeed meetunit. Enterische methaan wordt vooral geproduceerd door microben in de pens en komt voornamelijk via de bek van de koe naar buiten. Een analyse van de uitgeademde lucht geeft een goede indicatie van de methaanuitstoot.

Voor dit onderzoek zijn ook twee mobiele units in de weide  geplaatst. Projectleider Cindy Klootwijk houdt een oogje in het zeil.
Voor dit onderzoek zijn ook twee mobiele units in de weide geplaatst. Projectleider Cindy Klootwijk houdt een oogje in het zeil.

Op 3 augustus heeft Louise1946 een smartphone met GPS-Logger aan haar halsband bevestigd gekregen. De tracker heeft op het erf en in de stallen van Dairy Campus 24 uur metingen verricht. Dit levert de volgende beelden op.  

Louise1946 is tijdens de 24h gps meting twee maal in de melkstal (linksboven) geweest. Afgelegde afstand 6.75 km. Topsnelheid 4.3 km p/u. Opmerking: metingen binnen in de stal zijn niet volledig accuraat.
Louise1946 is tijdens de 24h gps meting twee maal in de melkstal (linksboven) geweest. Afgelegde afstand 6.75 km. Topsnelheid 4.3 km p/u. Opmerking: metingen binnen in de stal zijn niet volledig accuraat.

Door de GPS data in te lezen met Python, de coördinaten te clusteren in hexagons en te laden over een satellietfoto, is een heatmap gegenereerd. Hoe feller de kleuren, des te vaker is Louise1946 op een bepaald punt geweest. De ‘hotspots’ in de bovenstaande afbeelding is de GreenFeed meet-unit in de wei (rechts) en (links) de melkstal.

Greenfeed

Louise1946 heeft de Greenfeeds tijdens 24 uur weiden 46 keer bezocht in 2 weken, en bij beperkt weiden 78 keer in 2 weken. Gemiddeld verbleef ze zo’n 4 minuten per bezoek. Haar laagste emissie is gemeten op 9 juli, rond de 150 g CH4/dag. Haar hoogste emissie is gemeten op 7 augustus, boven de 500 g CH4/dag. Dit is niet de gemiddelde emissie van haar over de hele dag, maar van één bezoek. Waarschijnlijk heeft ze op 9 juli de Greenfeed bezocht met een vrij lege pens, en op 7 aug met een volle pens/net na het eten van ruwvoer.

De gegevens van Louise1946 worden nu samen met de gegevens van de andere koeien in het beweidingsonderzoek uitgebreid geanalyseerd om het effect van graskwaliteit op methaanemissies beter te kunnen doorgronden.

Wordt vervolgd

Op 23 november is Louise1946 naar de transitiestal overgeplaatst.

Update: een dag na het verschijnen van deze blog is Louise1946 voor de tweede keer moeder geworden.

Zij is 19 december bevallen van een gezond kalfje: Ymkje Louise.
In de volgende blog kijken we naar de erfelijkheid en genetische aanleg van Louise1946 en haar nakomelingen.

Louise1946 met pasgeboren kalf Ymkje Louise. Het kalfje is vernoemd naar de biotechnicus van Dairy Campus, Ymkje, die dienst had tijdens de nacht van de bevalling.
Louise1946 met pasgeboren kalf Ymkje Louise. Het kalfje is vernoemd naar de biotechnicus van Dairy Campus, Ymkje, die dienst had tijdens de nacht van de bevalling.