Nieuws

Bodem in beeld met Veris bodemscan

Gepubliceerd op
19 april 2018

In het najaar van 2017 heeft Dairy Campus op een aantal percelen (circa 45 ha) de bodem in beeld laten brengen met de Veris bodemscan. Met deze innovatie wordt op detailniveau inzicht verkregen in de bodemsamenstelling en in de wortelzone van de percelen. De informatie die dit oplevert wordt omgezet naar een advies voor het bijsturen van de variaties binnen het perceel.

Dairy Campus krijgt veel aanvraag naar proefvelden. Hiervoor is een goed inzicht in de bodemsamenstelling van groot belang. Daarom is in samenwerking met Agrifirm Plant een bodemanalyse uitgevoerd met de Agrometius Veris scan. Met deze innovatie wordt op detailniveau (10 x 10 mtr) inzicht verkregen in de bodemsamenstelling op bouwvoordiepte (0-30cm) en in de wortelzone (0-90cm) van de percelen. Het gaat daarbij om de volgende analyses:

  • Zuurtegraad (pH)
  • Elektrische geleidbaarheid
  • Organische stof gehalte (OS)
  • Bindingscapaciteit kleihumuscomplex (CEC)
  • Lutumgehalte (micro kleideeltjes)
  • Hoogte (verschillen vanaf 2 cm).

Veris bodemscan

Overzichtskaart Veriscan
Overzichtskaart Veriscan

Een boordcomputer in de tractor zorgt ervoor dat alle data op de juiste coördinaten worden vastgelegd. Vervolgens wordt de data omgezet in zogenaamde Veris-kaarten waarin per perceel de variatie van de metingen is terug te zien. Vanuit deze kaarten worden taakkaarten opgesteld met daarin adviezen voor het strooien van bijvoorbeeld kalk, kunstmest of drijfmest.
Verschillen in elektrische geleidbaarheid kunnen een indicatie geven waar structuurproblemen zitten of waar vochtdoorlaatbaarheid van de bodem ondermaats is. Hierop kunnen dan verbetermaatregelen worden getroffen die weer vertaald kunnen worden naar bovengenoemde taakkaarten.

Op detailniveau uitzetten van proefvelden

Naast de bovengenoemde praktische zaken die voor elke veehouder of akkerbouwer van belang kunnen zijn, heeft de Veris-bodemscan voor Dairy Campus ook toegevoegde waarde bij het uitzetten van proefvelden. Tot op detailniveau kan worden bepaald of de bodem van de velden wel in voldoende mate overeenkomen. Ook bij de aanleg van natuurinclusieve graslanden kan nu worden bekeken of dit op perceelniveau moet worden ingevuld of dat beter binnen percelen natuurinclusieve gedeelten kunnen worden aangewezen.