Voorweiden op Dairy Campus

Nieuws

Dairy Campus weidt koeien voor 2018

Gepubliceerd op
29 augustus 2017

Sinds kort worden de nieuw ingezaaide percelen op Dairy Campus ‘voorbeweid’ met grote koppels koeien. Door het weiden met deze koppels lopen nu al 200 koeien op de huiskavels. Dat is een nieuw record in de geschiedenis van Dairy Campus.

De percelen zijn in het voorjaar van 2017 opnieuw ingezaaid als voorbereiding op de beweidingsproef binnen het project 'Amazing Grazing' In 2018 vindt hier het vervolg van het beweidingsonderzoek plaats.

Draagkracht creëren

Om het nieuw ingezaaide grasland beter te laten uitstoelen en een goede dichte zode met voldoende draagkracht te creëren wordt in de voorbereiding naar het komende seizoen het perceel in de juiste conditie gebracht door voor te beweiden met melkkoeien, nadat al een snede gemaaid is. Mogelijk wordt in het najaar nogmaals beweid met schapen om de zode voldoende dicht te krijgen.
Met het oog op de toekomst en op het onderzoek kunnen de koeien, die nog nooit eerder naar buiten zijn geweest, alvast wennen en wordt het weiden geleerd.