Nieuws

Dairy Campus zoekt Manager Bedrijfsvoering

Gepubliceerd op
29 mei 2017

Dairy Campus in Leeuwarden zoekt een Manager Bedrijfsvoering. Heb jij oog voor innovaties in de melkveehouderij en wil jij op een unieke innovatielocatie meewerken aan toekomstbestendige oplossingen voor de melkveehouderij? Solliciteren kan nog tot 16 juni 2017.

Dairy Campus biedt veehouders, agrarisch onderwijs, landbouwwetenschappers en ondernemers uit de sector een centrale plaats om samen te werken aan vernieuwende, toekomstbestendige oplossingen voor de melkveehouderij.

Dairy Campus beschikt over een modern innovatiecentrum dat ingezet wordt voor onderzoek, innovatie, onderwijs, kennisdoorstroming en praktijkleren. Het melkveebedrijf van Dairy Campus bestaat uit 550 koeien en een nog te realiseren jongveefaciliteit van circa 300 dieren. Op de boerderij werken circa 15 medewerkers.
 
Dairy Campus is een samenwerkingsverband van Wageningen University & Research, Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College, RUG Campus Fryslân, Dairy Training Centre, Friesland Campina en LTO Nederland en valt onder verantwoordelijkheid van Wageningen Livestock Research (WLR).

Functieprofiel

Als Manager Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering van Dairy Campus:

  • je zorgt voor een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van alle werkzaamheden;
  • je formuleert het Dairy Campus operationeel plan, je levert een bijdrage aan het strategisch plan en je ontwikkelt business cases betreffende de bedrijfsvoering van Dairy Campus zoals inzet van dieren, gebouwen, land, personeel, inkoop en activiteiten;
  • je ontwikkelt voorstellen voor een optimale inrichting van de bedrijfsvoering Dairy Campus (organisatiestructuur, taakverdeling en procedures);
  • je draagt zorg voor een juiste toewijzing, aanwending, beheer en bewaking van (financiële) middelen binnen Dairy Campus;
  • je voert overleg met toeleveranciers en afnemers, waterschap, gemeentelijke en provinciale overheden en neemt deel aan relevante netwerken;
  • je ontvangt excursiegezelschappen en houdt lezingen.

Als Manager Bedrijfsvoering geef je leiding aan de (assistent)bedrijfsleider en aan circa 15 medewerkers. Je rapporteert aan de directeur WLR en werkt nauw samen met de manager Dairy Campus.

Meer informatie of direct solliciteren

Alles weten over deze functie? Klik hier voor functieomschrijving en direct solliciteren