Themadag

Demomiddag 'Meer gras van uw bodem'

Op vrijdag 4 oktober wordt vanuit het project ‘Goud van Oud Grasland’ op Dairy Campus een demomiddag georganiseerd voor veehouders en geïnteresseerden. Opgeven kan tot 2 oktober.

Organisator Louis Bolk Instituut, LTO Noord en Projecten LTO Noord
Datum

vr 4 oktober 2013 13:00 tot 15:30

Locatie

Nu en in de toekomst is optimalisatie van de grasproductie van eigen grond de kern van goed boeren. In het dit jaar gestarte project “Goud van Oud Grasland” wordt ingezoomd op waarde van oud grasland maar wordt ook gekeken hoe de bodem in top conditie kan worden gehouden voor een goede graslandopbrengst.

We nodigen u hierbij uit voor een demomiddag over dit onderwerp

Programma
13:00 - 13:15 Inloop met koffie
13:15 - 14:00 Inleiding over bodemkwaliteit en graslandopbrengst door Nick van Eekeren
14:00 - 14:15 Bodems in Friesland en Groningen in historisch perspectief door Coen ter Berg
14:15- 14:30 Pauze
14:30 - 15:30 Veldbezoek: bekijken proefveld grasland met verschillende bemestingsstrategieën, achtergronden van bodembeoordling in de kuil en toepassen van bodemconditiescore (www.mijnbodemconditie.nl)

Het belooft een interessante middag te worden en wij hopen u dan ook te kunnen verwelkomen. Graag aanmelden voor 2 oktober via Bianca Domhof, Projecten LTO Noord of 088 888 66 77.