Nieuws

Effect mestschuiven en spoelen op ammoniakemissie

Gepubliceerd op
9 mei 2018

Begin mei 2018 is op Dairy Campus een proef gestart waarin het effect van vaker mestschuiven en spoelen van de vloer op de ammoniakemissie wordt onderzocht. Hiervoor zijn in de bestaande stal vier aparte, afgesloten meetafdelingen voorzien van een sproei-installatie van Handelsonderneming Van de Weerdt uit Oss.

Het uitrijden van met water verdunde mest vermindert de ammoniakemissie. Door verdunning daalt de ammoniumconcentratie. Het is al langer bekend dat dit principe ook in de stal werkt maar door praktische bezwaren (meer mestopslag) wordt deze eenvoudige maatregel nog nauwelijks toegepast. Tijdens het project Proeftuin Natura 2000 Overijssel bleek dat er in de praktijk wel degelijk belangstelling voor is. Zeker als daarmee twee vliegen in één klap geslagen kunnen worden namelijk vermindering van emissie in de stal én bij het uitrijden van de mest.

Effect verdunnen en schuiven

In de vier meetafdelingen op Dairy Campus waar de sproei-installatie is aangebracht wordt elke dag 10 liter water per m2 vloeroppervlak toegediend. In combinatie met frequent schuiven (elk uur) moet daarmee de emissie aanzienlijk verlaagd worden. In één afdeling wordt in plaats van spoelen het water vooraf toegevoegd aan de kelder. Bij deze ‘budgetoplossing’ wordt de kelder bij de start van de proef half gevuld met water. Vraag is of daarmee hetzelfde effect bereikt kan worden.

Eind 2018 eerste resultaten

Het onderzoek wordt uitgevoerd in twee ronden. De verwachting is dat eind 2018 de waarnemingen zijn afgerond en moet duidelijk worden welk effect het intensief schuiven van (rooster)vloer en het spoelen met water heeft op de ammoniakemissie uit melkveestallen.

Klik hier voor meer informatie over het effect van het verdunnen en intensief schuiven van mest.