Gezond bewegen voor een lang leven melkveehouderij Dairy Campus

Nieuws

Gezond bewegen voor een lang leven

Gepubliceerd op
22 oktober 2015

Voor het goed functioneren van de melkkoe is het belangrijk dat het dier goed kan bewegen, bijvoorbeeld om te vreten en om gemolken te worden. Bovendien is de fysiologische conditie en vitaliteit van de melkkoe van groot belang om gezond ouder te kunnen worden. In het project ‘Gezond bewegen voor een lang leven’ wordt met financiering van het Melkveefonds inzicht verkregen in het effect van regelmatige beweging op de gezondheid van melkvee.

De hoeveelheid lichamelijke activiteit van koeien is vaak relatief beperkt, zeker voor opgestalde dieren. Beweging kan er wellicht toe bijdragen dat de kans op gezondheidsproblemen afneemt (denk aan klauwproblemen, stofwisselingsziekten) en het uithoudingsvermogen verbetert. Bij weidegang zullen koeien ook meer bewegen, maar daarnaast hebben ze dan ook een ander rantsoen (vers gras) en een andere huisvesting (een zachte bodem). In dit project wordt specifiek onderzocht wat de effecten van de factor “beweging” op de gezondheid is. 

Looptraining in stapmolen

In het onderzoek worden 36 melkgevende dieren op de Dairy Campus Lelystad ingedeeld in twee groepen. De behandelgroep krijgt gedurende 8 weken twee keer per dag 45 minuten looptraining in een stapmolen bij een snelheid van 3,4 km/uur. De controlegroep krijgt gedurende de proef géén looptraining maar blijft op stal. Alle dieren worden tijdens het experiment nauwlettend gevolgd; niet alleen de voeropname en melkproductie worden geregistreerd, maar ook worden het gedrag en de hartfrequentie gemonitord met sensoren. Hiermee wordt in beeld gebracht wat het effect is van de extra beweging op de locomotie en de fysieke conditie.

Levensduur melkvee verlengen

In het project wordt inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn van een looptraining op de voeropname, melkproductie, activiteit, fysieke conditie, stofwisseling en gezondheid van melkvee in de lactatieperiode. Het uiteindelijke doel is de onvrijwillige afvoer van melkvee door o.a. klauwproblemen en afnemende vitaliteit te verminderen en zo de levensduur van melkvee verder te verlengen. En dat is niet alleen van belang voor het dierwelzijn en het imago van de melkveesector, maar levert bovendien voordeel op door de combinatie van een verhoogde levensproductie, verminderde afvoer en lagere kosten.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan