Nieuws

Grasmeting perceel K3

Gepubliceerd op
28 juli 2020

Op deze website en ons twitteraccount tonen we de grasgroei van het maaiperceel K3 van Dairy Campus in Leeuwarden.

Door de grasgroei te monitoren kan het gras optimaal worden ingezet in de voeding om hiermee de stikstofbenutting op het bedrijf te optimaliseren.

Hieronder staan de groeiresultaten tot en met 22 juli.

Grip op Gras

Amazing Grazing stelt het Maaivenster beschikbaar via ‘Grip op Gras’ en Akkerweb. Zo kunnen melkveehouders die omweiden kosteloos aan de gang met het plannen van weiden en maaien aan de hand van het actuele en verwachte grasaanbod.

Het Maaivenster brengt streefopbrengst, de verwachte bijgroei, de gewenste afwijking van de streefopbrengst waarbij nog gemaaid kan worden, de verwachte bijgroei en de gemeten droge stofopbrengst in beeld. De kleuren in het Maaivenster zijn een indicatie in hoeverre de streefopbrengst bereikt is.
Het doel hiervan is om het optimale maaimoment van het perceel te bepalen.

Amazing Grazing (project is inmiddels afgerond, 2016 - 2019) ontwerpt wetenschappelijk onderbouwde oplossingen voor beweiden en vertaalt ze naar praktische tools en beweidingssytemen voor toekomstgerichte melkveebedrijven. De basis wordt gelegd in zes bouwstenen: grasopname, grasvoorraad, grasgroei, bodem, bijvoeding en koegedrag.

Maaivenster

Ten behoeve van onze bijdrage aan het grasgroeimeetnet verwerken wij onze metingen in Grip op Gras. Binnen deze applicatie kan men gebruik maken van een feedwedge (weidepercelen) en het maaivenster (maaipercelen). Voor ons perceel K3 wordt gebruik gemaakt van het maaivenster.

Op 22 juli 2020 was buiging van het gras duidelijk zichtbaar tijdens de laatste meting (zie laatste foto helemaal onderaan). Dit betekent dat het gras te lang is voor een betrouwbare meting. De gemeten hoogte met de grashoogtemeter wordt hierdoor onderschat. Op basis van eigen kennis en inzicht is daarom ook nog een schatting op-het-oog gemaakt. Beide zijn hieronder in beeld gebracht in het maaivenster.

Maaivenster op basis van grashoogtemeter, klik om te vergroten
Maaivenster op basis van grashoogtemeter, klik om te vergroten
Maaivenster op basis van schatting op-het-oog, klik om te vergroten
Maaivenster op basis van schatting op-het-oog, klik om te vergroten

Derde snede

Voor het maaivenster hebben we ingezet op een streefopbrengst voor de derde snede van 4900 kg/ds/ha. Deze bestaat uit 2900 kg/ds/ha aan product en 2000 kg/ds/ha als stoppel. De verwachte grasgroei van afgelopen week hebben we ingeschat op 70 kg/ds per dag.

Op basis van deze gegevens hebben we een inschatting gemaakt dat we op 1 augustus 2020 de gewenste opbrengst van het land kunnen halen. Echter, gezien de weersvoorspellingen voor komende dagen is besloten dat we dinsdag 28 juli starten met het maaien van de derde snede zodat we het gras komend weekend ingekuild kunnen hebben. 

Gebeurtenis Datum Hoeveelheid
Dierlijke mest (m3/ha) 27 maart 60
KAS-zwavel - 24%N (kg N/ha). 6 april 77,5
Eerste snede 19 mei 3444 kgds/ha
KAS-zwavel - 24%N (kg N/ha). 22 mei 170 kg/ha
Dierlijke mest (m3/ha) 29 mei 60
Tweede snede 22 juni 3164 kgds/ha
KAS-zwavel - 24%N (kg N/ha). 6 juli 150 kg
Dierlijke mest (m3/ha) 7 juli 20
grasgroei.jpg
grasopbrengst.jpg
Deze grafiek mist gegevens i.v.m. te droge / harde bodem
Deze grafiek mist gegevens i.v.m. te droge / harde bodem
neerslag.jpg
Het gras is gelegerd, oftewel: omgevallen. Hoe langer de stengel des te gevoeliger zijn ze voor legeren. Een gelegerde stengel kan zich wel weer oprichten doordat de cellen aan de onderkant van de knoop zich strekken. Vooral regen en harde wind kunnen legering veroorzaken.
Het gras is gelegerd, oftewel: omgevallen. Hoe langer de stengel des te gevoeliger zijn ze voor legeren. Een gelegerde stengel kan zich wel weer oprichten doordat de cellen aan de onderkant van de knoop zich strekken. Vooral regen en harde wind kunnen legering veroorzaken.