Nieuws

Grote belangstelling ‘Stal van de toekomst’ beurs Agrotechniek 2012

Gepubliceerd op
19 september 2012

Van 5 tot en met 8 september vond de beurs AgroTechniek Holland 2012 plaats. Dairy Campus, Melkvee Academie en Wageningen UR Livestock Research waren samen aanwezig in het paviljoen ‘De Stal van de Toekomst’. Met een film en een uitgebreide demonstratie werden bezoekers, waaronder diverse hoogwaardigheidsbekleders, geïnspireerd om na te denken over een andere melkveehouderij.

Veel animo voor themapaviljoens

Met maar liefst 52.069 bezoekers is AgroTechniek Holland 2012 uiterst succesvol verlopen. Ruim 250 deelnemende fabrikanten, importeurs en dealers in landbouwmechanisatie toonden meer dan 3.000 landbouwmachines van 450 merken: een breed aanbod van ‘alles wat boeren boeit’. Nieuw dit jaar waren de thema paviljoens, ‘de Stal van de Toekomst’, ‘de Akker van de Toekomst’ en ‘de Werkplaats van de Toekomst’ mede mogelijk gemaakt door de Federatie Agrotechniek. Dairy Campus was gevraagd actief mee te denken bij de realisatie van de Stal van de Toekomst.

rij 1.jpg

De stal van de toekomst is de wei?

Kees de Koning, manager van Dairy Campus over de Stal van de Toekomst: “Het draait om innovatie. Deze stal laat zien dat we enorm veel kunnen bereiken als we open staan voor vernieuwing: de levensverwachting van melkkoeien stijgt met 50%, koeienstallen produceren energie, mest wordt een bron van inkomsten, melkbestanddelen kunnen worden ingezet als medicijn en er worden mineralen uit gras en mest geraffineerd. In dit paviljoen zagen melkveehouders welke innovaties op het gebied van mest-, gras- en melkraffinage daaraan bijdragen. Misschien is de Stal van de Toekomst wel de wei.”

rij 2.jpg

Bezoekers waren erg enthousiast over de Stal van de Toekomst. Docent Agrotechniek Stoas Hogeschool: “Interessant onderdeel die stal van de toekomst! Was echt de moeite waard”. Een gepensioneerde melkveehouder merkte op: “De koe krijgt hierin de aandacht die het dier verdient, bovendien is het concept ook boervriendelijk. Dat vind ik heel duurzaam”.

rij 3.jpg

Hoog bezoek

Ook Henk Bleker, staatssecretaris van het Ministerie van EL&I was zeer enthousiast over de Stal van de Toekomst. Bleker: “Dit laat zien wat wij samen kunnen bereiken. Het inspireert ons om anders te denken over veehouderij en techniek. De rol van kennisinstellingen en Dairy Campus is daarbij belangrijk”. Ook Siem Jan Schenk, voorzitter van LTO Noord was zeer onder de indruk. De Stal van de Toekomst werd tevens met grote belangstelling bezocht door o.a. Minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voormalig landbouwminister Gerrit Braks, de VVD fractie van de Tweede Kamer en zeer veel pers.

rij 4.jpg

Veel ideeën voor de nieuwbouw van Dairy Campus

Dairy Campus, hèt nationale en internationale centrum voor onderzoek, innovatie, educatie en training op het gebied van de melkveehouderij, begint binnenkort met de nieuwbouw van faciliteiten. Bezoekers van de beurs werden opgeroepen om mee te denken over deze ‘Stal van de Toekomst’ en konden daarmee een VIP bezoek voor 8 personen winnen. “Tijdens de beurs hebben 95 bezoekers hun ideeën met ons gedeeld en via email komen zelfs nu nog suggesties binnen”, aldus Kees de Koning, “Het wordt nog een uitdaging voor onze bouwcommissie om hier één goed idee uit te kiezen als winnaar”. Het is de bedoeling dat dit winnende idee meegenomen wordt in de ontwikkeling van nieuwbouw van Dairy Campus. In totaal schat hij dat zo’n 5000 bezoekers de demonstraties hebben bijgewoond en de stand hebben bezocht.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan