Het verdunnen van water met mest - Dairy Campus

Nieuws

Het verdunnen van mest met water

Gepubliceerd op
11 juni 2015

Het verdunnen van mest met water in de kelder of al op de roostervloer kan een flinke ammoniakreductie opleveren. Op Dairy Campus is de geleidbaarheid van de mest bij verschillende manieren van verdunning gemeten.

Verdunnen van mest met water kan een prima maatregel zijn om. Binnen Proeftuin Natura 2000 Overijssel inventariseerde onderzoeker Wim Houwers de mogelijkheden om verdunnen van mest met water in de stal te borgen. “Technisch gezien kan het op verschillende manieren. De betrouwbaarheid verschilt, maar ook het bijbehorende kostenplaatje. De bruikbaarheid van een techniek hangt ook af van de wijze van verdunnen. Een veehouder kan bijvoorbeeld de roosters sproeien met minimaal 10 liter/m2 per dag  om daarmee ook de vervluchtiging vanaf de stalvloer aan te pakken. Andere methoden zijn de kelder eerst halfvol met water zetten of  periodiek de waterkraan opendraaien om de mestkelder met water bij te vullen.”

Verschillende technieken voor borging

Een voor de hand liggende en goed toepasbare techniek voor de borging is het plaatsen van een watermeter en het automatisch registreren van de hoeveelheid water die aan de mest wordt toegevoegd.  Andere mogelijkheden zijn het periodiek bepalen van het droge stofgehalte van de mest of het continue meten van de geleidbaarheid. Op Dairy Campus is de geleidbaarheid van de mest bij verschillende manieren van verdunning gemeten door in een ton steeds 5 procent mest toe te voegen en daarna de geleidbaarheid gedurende ongeveer 15 minuten te meten. Dit leverde het volgende grafiekje op, waarin we een nagenoeg rechtlijnig verband zien tussen de geleidbaarheid en de mate van verdunning.

grafiek.jpg